Tài liệu về các đổi mới để tiến đến gần hơn với sản xuất thông minh

Meslab Docs

Active Member
Moderator
Tài liệu về các đổi mới để tiến đến gần hơn với sản xuất thông minh
1661507048476.png 1661507091841.png 1661507112121.png 1661507128850.png 1661507152950.png 1661507168794.png 1661507180794.png 1661507195547.png 1661507204909.png 1661507210444.png 1661507214235.png 1661507218631.png 1661507222362.png 1661507226477.png
 


Nova

MES LAB Founder
Tài liệu hay và trình bày rất công phu.

Các teams có thể seminar trên tài liệu này để từ đó đưa ra các chiến lược, kế hoạch, hành động phù hợp cho công ty mình, hướng đến smart manufacturing.
 


Top