Tài liệu về các đổi mới để tiến đến gần hơn với sản xuất thông minh

Nova

MES LAB Founder
Tài liệu hay và trình bày rất công phu.

Các teams có thể seminar trên tài liệu này để từ đó đưa ra các chiến lược, kế hoạch, hành động phù hợp cho công ty mình, hướng đến smart manufacturing.
 
Top