Tài liệu về vật liêu vô cơ?

Ðề: Tài liệu về vật liêu vô cơ?

coi tham khảo ở đây:
Code:
[URL]http://tailieu.vn/xem-[MEDIA=youtube]a-lieu[/MEDIA]/chuong-9-vat-lieu-vo-co-ceramic.153759.html[/URL]
hoặc
Code:
[URL]http://docs.4share.vn/docs/49909/Vat_lieu_vo_co_Ceramic.html[/URL]
 
Top