Xin hỏi Tại sao gang lại có tính giảm xóc và hấp thụ rung động?

Trong sách vật liệu có nói đó bạn, đại khái là do các bon tích tụ lại tạo thành những hạt nhỏ. Những hạt này làm cho cấu trúc gang có các lỗ với cacbon ở trong đó và do đó nó hấp thụ rung động, các lỗ nhỏ này trên bề mặt thì sẽ thoát các hạt cacbon ra bôi trơn bề mặt, chứa dầu trong đó nên cải thiện khả năng bôi trơn luôn.
 
Top