Tạo khối từ mặt trên nx

thanhlh84

Active Member
Mọi người cho mình hỏi tạo khối từ mặt nhu thế nào ?
=> Bạn có thể làm rõ hơn câu hỏi được không? Có phải là lệnh đóng khối(Chuyển từ surface kín sang Solid) SEW (Bạn dùng Command Finder >> Sew
Hoặc Insert>>Combine>> Sew

Bạn nhớ phải kết hợp với lệnh "Trimmed sheet" và Extend để trim các mặt giao nhau (Intersection).
 
Author
Ðề: Re: Tạo khối từ mặt trên nx

Xin lỗi bạn. Câu hỏi của mình chung chung quá. Mình muốn hỏi bạn đối với những lỗi như hình trên thi phải làm thế nào để chuyển thành khối. Trong NX nó định nghĩa mỗi bề mặt là một khối. File gốc là định dạng .igs
 
Ðề: Tạo khối từ mặt trên nx

ở đây mình có 1 cái mặt phẳng nhé


Bạn chọn biểu tượng


rồi thao tác


Vậy là bạn được khối rồi đó, có nhiều cách làm bạn khám phá tiếp nhé.
 
Top