Tạo work offset trên vericut

Author
các bác cho em hỏi giờ em muốn dùng mặt B của chi tiết làm mặt A0 thì làm thế nào với điều kiện không được xoay chi tiết lên. thanks a0.PNG
 
Last edited:
@oilodeo Theo mình hiểu có phải ý bạn là muốn tạo Workoffset trên mặt B phải không?
 
@oilodeo : Đây là bạn tạo gốc cho máy 4 trục, bạn tạo như bình thường trên mặt A.
- Coordinate Systems - Add new CSYS
- Position: Chọn điểm gốc.
- Angles: 0 90 0 (Trường hợp tạo hệ trục quay 90 độ quanh trục Y).

Nếu chưa làm được bạn gửi file và chỉ điểm gốc mình sẽ tạo cho.
 
Author
@oilodeo : Đây là bạn tạo gốc cho máy 4 trục, bạn tạo như bình thường trên mặt A.
- Coordinate Systems - Add new CSYS
- Position: Chọn điểm gốc.
- Angles: 0 90 0 (Trường hợp tạo hệ trục quay 90 độ quanh trục Y).

Nếu chưa làm được bạn gửi file và chỉ điểm gốc mình sẽ tạo cho.
nhưng lúc chạy mô phỏng nó không hiểu.
Giả sử có 2 chương trình G54,G55 (như trong file) và mình muốn gia công 2 khối trụ bằng cách tạo 2 gốc tọa độ ở 2 mặt đồ gá.
https://drive.google.com/open?id=1nKh00yTeKqTG7vcHYiC85Ced2SlDW_pn
 
Last edited:
Bạn gửi lại file đi, trong link chỉ có file .vcproject, ko có dữ liệu file NC, tool, machine...
 
Mình thấy bạn setup cũng đúng hệ trục.
Nhưng bạn gửi cho mình cả file máy đi để test. Vì có thể file máy bạn chưa set trục xoay nên khi chuyển sang hệ trục mới thì VC không hiểu nên không xoay lên gia công được.
upload_2019-7-3_11-47-30.png
 
Author
file máy nào nữa vậy bạn? mình không hiểu lắm.Trước giờ mình chạy 4 trục đồng thời vẫn bình thường mà.
 
File 4Axis.mch là tổng hợp file máy.
Còn những part của nó như BASE1.STL, ... thì chưa có trong file bạn gửi.
Do vậy trên VC không hiển thị dc file máy 4 trục này -> ko check được thiết lập máy.

Bạn gửi những file này cho mình:
BASE1-2-3.STL
X1-2-3.STL
Jaw.stl
Chuck-4Axis.stl
A.stl
Z1-2-3.stl
upload_2019-7-3_12-11-8.png
 
Author
lúc mình lưu xong mở lên kiểm tra lại thì vẫn thấy đầy đủ các files nên tưởng ok hết rồi. ai ngờ lại không lưu được các files base.
nhân tiên đây bạn cho mình hỏi có cách nào lưu được cả file NC, tool, machine, base, control,... như vậy không? chứ mỗi lần copy từ máy tính này sang máy tính khác mà làm như vậy thi hơi mất thời gian.
đây là các files bạn cần:
https://drive.google.com/open?id=1B7ezc6wVnfsvNQ9LrrZWzUEZ85OwYdRN
 
lúc mình lưu xong mở lên kiểm tra lại thì vẫn thấy đầy đủ các files nên tưởng ok hết rồi. ai ngờ lại không lưu được các files base.
nhân tiên đây bạn cho mình hỏi có cách nào lưu được cả file NC, tool, machine, base, control,... như vậy không? chứ mỗi lần copy từ máy tính này sang máy tính khác mà làm như vậy thi hơi mất thời gian.
đây là các files bạn cần:
https://drive.google.com/open?id=1B7ezc6wVnfsvNQ9LrrZWzUEZ85OwYdRN
Để lưu được cấu hình máy, thì bạn để 1 folder bao gồm các file hay sử dụng. Xong khi sang 1 máy mới thì bạn copy cả folder này sang thì VC sẽ tự động nhận mà không phải trỏ lại nữa.
 
Author
version vericut của mình thấp hơn(mình dùng bản v8.0) nên mình không thể mở được file của bạn gửi. nhưng theo như bạn mô tả thì minh đã hiểu cách bạn làm. tuy nhiên cách này vẫn phải xoay mặt B lên trên thành mặt XY. Giả sử mình gộp 2 file NC thành một file và mô phỏng trong một lần setup có được không? (tức là chỉ tạo 2 work offset G54 và G55 như file mình gửi mà không phải qua 2 lần setup). Trên thực tế chỉ cần setup như mình thì máy CNC nó có thể chạy được.
 
- Mình đang dùng bản vericut 8.2 nên không save xuống thấp hơn được.
- Có thể được nhé.
Vấn đề ở đây là do bạn set giá trị A0 ở cả 2 file G54.NC và G55.NC.
Mình sửa lại file G55.NC
%
O0000(G54)
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
( FLAT END MILL - 10 )
T100
M6
M8
G0 G90 G55 X55. Y-10.A270. S6000 M3
G43 H100 Z175.
Z100.
G1 Z75. F1000.
X65.
G3 X75. Y0. R10.
G2 X125. R25.
X75. R25.
G3 X65. Y10. R10.
G1 X55.
G0 Z100.
M9
M5
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
M30
%

Bạn add vào thử nhé.
 
Author
Nếu sửa A0 thành A270 hoặc A-90 thì đơn giản rồi. Ý mình muốn hỏi là có thể tạo work offset mà trục z xoay đi một góc so với phương thẳng đứng hay không.
Có bài toán thực tế như thế này, mình có đồ gá không may gia công mặt B không vuông góc với mặt A mà lệch một góc nào đó. Khi đó ta sẽ sét G54 ở mặt A, G55 ở mặt B (như file mình gửi) mà không cần quan tâm đến góc giữa mặt A và mặt B, ở trên máy CNC chỉ cần rà sao cho mặt A song song với mặt phẳng XY rồi set G54 tại đó, sau đó xoay mặt B và rà sao cho mặt B song song với mặt phẳng XY rồi set G55 tại đó. Như vậy thì góc giữa mặt A và B trên vericut có khác một chút với góc giữa mặt A và B trên máy CNC thì mô phỏng vấn chạy đúng so với thực tế.
 
Nếu sửa A0 thành A270 hoặc A-90 thì đơn giản rồi. Ý mình muốn hỏi là có thể tạo work offset mà trục z xoay đi một góc so với phương thẳng đứng hay không.
> Có nhé.
Bài toán trên của bạn lại là 1 vấn đề khác nhé.
Để kết quả mô phỏng đúng thì dữ liệu đầu vào phải đúng.
Mặt A & B thực tế không vuông góc, mà setup VC là A vuông góc B -> Kết quả mô phỏng không đúng.
Vậy bạn cần có phôi đúng.
 
Author
Nếu lấy lấy mặt A để làm mặt A0 cho G54 và mặt B để làm mặt A0 cho G55 thì đâu cần quan tâm chúng có vuông góc hay không. Nhưng mình lại không thể tạo được G55 trên mặt B.
 
Last edited:
Top