Thảo luận về khó khăn khi thu thập dữ liệu để tính OEE trong nhà máy

Author
Các anh chị có gặp khó khăn khi thu thập dữ liệu để tính OEE không? Chưa kể đến mức độ realtime, để cải tiến được thì chúng ta cần biết được các nguyên nhân dừng máy. Mà đối với yếu tố này, hệ thống tự động không nhận diện hết được, bắt buộc phải có người ghi nhận, nhập liệu.
Công ty của anh chị nào có giải pháp cho phần này hoặc khó khăn tương tự có thể trao đổi với cộng đồng được không?
307035178_3269252230005711_6561269515246066871_n.jpg
 
Top