thiết kế dây chuyền tự động!

#2
những linh kiện nhỏ lắp tiêu chuẩn có thể search trên misumi (nếu biết tiếng Nhật thì nên truy cập vào trang chính thức tiếng Nhật sẽ có nhiều chi tiết hơn)
các chi tiết lớn hơn thì có thể search trên grabcad
hi vọng bạn sẽ may mắn tìm thấy không thì vẽ lại mô phỏng 1 cách đơn giản bề ngoài cũng được cho đỡ nặng
 
Top