Thiết kế Đúc Áp Lực

QuyenQCM

Active Member
như bộ tản nhiệt của động cơ xe máy,
bạn thiết kế 3D rồi tách khuôn,trường hợp này lên làm khuôn 2 sản phẩm.chú ý đến vật liệu tôi thấm và hệ thống làm mát...
Công ty mình chuyên làm những mặt hàng khuôn loại này và nhận đúc luôn
 

QuyenQCM

Active Member
Mình có làm mấy cái khung hoa cửa sắt cho 1công ty chuyên về loại này nhưng làm bằng nhôm,vì làm bằng nhôm thì nó sắc nét hơn,nhẹ hơn và dễ gia công hơn...
có gì thì liên hệ với mình theo số 0987712719 hoặc QuyenQCM@gmail.com
mình ở hà nội
handot viết:
thưa bà con! em hôm nay xin có một câu hỏi thế này
HIỆN TẠI EM ĐANG CÓ MỘT ĐƠN ĐẶT HÀNG KHOẢNG CHỤC NGHÌN MẪU HOA VĂN THEO KIỂU KHUNG H0A CỦA SẮT. NHƯNG VẤN ĐỀ LÀ HIỆN NAY TRÊN THỊ TRƯỜNG KHUNG HOA CỦA SẮT CỦA TA CÁC HOA VĂN NÀY ĐƯỢC ĐÚC KHÔNG ĐẸP.
vì vậy em nhờ bà con có ai đang là chủ của các xưởng đúc thép hoặc ai đó có mối quan hệ quen biết làm ăn thì xin giới thiệu giùm qua mail:ha_ndot@yahoo.com.vn hoặc qua số điện thoại 0988253397. em rất lấy làm biết ơn!
 
Công việc thiết kế Đúc Áp Lực trải qua nhiều bước. Theo quan điểm của mình thì việc thiết kế Đúc Áp Lực trải qua các bước sau:

1) Kiểm tra tính hợp lý của chi tiết.

2) Lựa chọn hợp kim Đúc.

3) Thiết kế hệ thống đảm bảo việc cấp kim loại (Rãnh dẫn, lỗ thoát hơi, đậu tràn,...).

4) Thiết kế khuôn.

5) Xác định thông số máy Đúc và thông số quá trình.

Phần 1: 28 nguyên tắc về tính hợp lý của kết cấu chi tiết Đúc Áp Lực

http://www.diecasting.org/faq/images/figure01.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure02.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure03.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure04.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure05.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure06.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure07.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure08.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure09.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure10.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure11.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure12.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure13.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure14.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure15.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure16.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure17.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure18.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure19.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure20.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure21.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure22.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure23.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure24.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure25.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure26.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure27.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure28.swf
hay thật đấy cám ơn vì đã chia sẻ:1:
 

mhphuc

New Member
Em có một ít tài liệu bằng tiếng Anh về đúc áp lực không biết post lên đây được không?
 

mhphuc

New Member
Em không biết làm sao để gửi file đính kèm vào đây được. Bác chỉ giúp với! Thanks!
 
thực chất của quá trình đúc ap lực là ép lim loại lỏng vào khuôn kim loại ở áp lực cao hàng trăm atmosphe
đúc áp lực có những ưu điểm :
- vật đúc có độ chính xác và độ bóng cao,bề mặt bên trong cũng có độ bóng cao do dùng lõi là kim loại
-đúc được những vật đúc mỏng có chiều dày (> 0.03mm) đúc được những vật đúc phức tạp do kim loại lỏng có áp suẩt lớn
- nhờ đúc trong khuôn kim loại nên vật đúc nguội nhanh cơ tính tốt
-năng suất rất cao(100-200 vật đúc/giờ)
[FONT=.VnTime]Nh ng ®óc d íi ¸p lùc cã nh îc ®iÓm lµ: [/FONT]
[FONT=.VnTime]- Kh«ng dïng ® îc lâi c¸t nªn h×nh d¸ng bªn trong cña vËt ®óc kh«ng ® îc [/FONT]
[FONT=.VnTime]qu¸ phøc t¹p. [/FONT]
[FONT=.VnTime]- Kim lo¹i láng dÉn vµo khu«n d íi ¸p lùc cao, tèc ®é lín nªn lµm khu«n [/FONT]
[FONT=.VnTime]mau mßn. [/FONT]
[FONT=.VnTime]- Ýt dïng ®Ó ®óc kim lo¹i ®en v× nhiÖt ®é ch¶y cña kim lo¹i ®en cao lµm cho [/FONT]
[FONT=.VnTime]tuæi bÒn khu«n gi¶m. [/FONT]
[FONT=.VnTime]§óc d íi ¸p lùc dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c chi tiÕt phøc t¹p nh vá b¬m x¨ng dÇu, n¾p [/FONT]
[FONT=.VnTime]buång Ðp, van dÉn khÝ, kÌn ®ång... [/FONT]
[FONT=.VnTime]Hîp kim ®Ó ®óc d íi ¸p lùc th êng lµ hîp kim thiÕc, ch×, kÏm, magiª, nh«m, [/FONT]
[FONT=.VnTime]®ång. TÊt c¶ nh÷ng hîp kim nµy yªu cÇu Ýt lÉn t¹p chÊt s¾t (v× s¾t cã nhiÖt ®é nãng [/FONT]
[FONT=.VnTime]ch¶y cao lµm gi¶m tÝnh ch¶y lo·ng cña hîp kim, nÕu s¾t ch a ch¶y dÔ lµm cho khuon [/FONT]
[FONT=.VnTime]mau mßn vµ t¹o nªn «xyt s¾t lµm gi¶m c¬ tÝnh vËt ®óc); yªu cÇu hîp kim Ýt hoµ tan khÝ [/FONT]
[FONT=.VnTime]v× khÝ hoµ tan t¹o nªn rç khÝ, t¹o nªn «xyt kim lo¹i lµm gi¶m c¬ tÝnh vËt ®óc; yªu cÇu [/FONT]
[FONT=.VnTime]hîp kim cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®éng dÔ dµng khi ë thÓ láng v× ®óc d íi ¸p lùc cã tèc ®é [/FONT]
[FONT=.VnTime]chuyÓn ®éng tíi hµng ngµn mÐt/ giê, nÕu kim lo¹i láng khã chuyÓn ®éng th× kh«ng [/FONT]
[FONT=.VnTime]®iÒn ®Çy hÕt lßng khu«n; yªu cÇu hîp kim co Ýt ë thÓ láng vµ khi kÕt tinh v× ng îc l¹i de lam vat duc nut[/FONT]
 

W4118

New Member
Anh Thịnh cho em hỏi ? Anh biết những sản phẩm nào dùng trong ô tô , xe máy chế tạo bằng công nghệ đúc áp lực ko ? Thank anh trước !
 
Về việc đúc đồng

Đúc đồng áp lực bằng máy đúc tự động nhập ngoại thì chi phí đầu tư máy và khuôn cực kỳ cao.
Liệu có cách nào để tạo ra thiết bị đúc đơn giản hơn, chi phí thấp hơn mà vẫn đạt được kết quả?


Công việc thiết kế Đúc Áp Lực trải qua nhiều bước. Theo quan điểm của mình thì việc thiết kế Đúc Áp Lực trải qua các bước sau:

1) Kiểm tra tính hợp lý của chi tiết.

2) Lựa chọn hợp kim Đúc.

3) Thiết kế hệ thống đảm bảo việc cấp kim loại (Rãnh dẫn, lỗ thoát hơi, đậu tràn,...).

4) Thiết kế khuôn.

5) Xác định thông số máy Đúc và thông số quá trình.

Phần 1: 28 nguyên tắc về tính hợp lý của kết cấu chi tiết Đúc Áp Lực

http://www.diecasting.org/faq/images/figure01.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure02.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure03.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure04.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure05.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure06.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure07.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure08.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure09.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure10.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure11.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure12.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure13.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure14.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure15.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure16.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure17.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure18.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure19.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure20.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure21.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure22.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure23.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure24.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure25.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure26.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure27.swf


http://www.diecasting.org/faq/images/figure28.swf
 
Anh Thịnh cho em hỏi ? Anh biết những sản phẩm nào dùng trong ô tô , xe máy chế tạo bằng công nghệ đúc áp lực ko ? Thank anh trước !
Bạn xem tham khảo nhé:

Các sản phẩm dành cho xe hơi (Chủ yếu là các chi tiết của động cơ)
Xe gắn máy:

Và một số dành cho các ngành khác
 
Thiet ke khuon duc ap luc

Các anh ơi. Các anh có kinh nghiệm cho em hỏi là kết cấu của khuôn đúc áp lực như thế nào. Các anh có thể post cho em xem kết cấu của 1 cái khuôn hoàn chỉnh không. Em đang làm đồ án tốt nghiệp về khuôn đúc này nhưng không biết kết cấu thế nào để thiết kế.
 
2). Quá trình Điền Đầy khuôn:
Bây giờ, ta cùng xem tiếp các giai đoạn nhỏ trong quá trình điền đầy khuôn.


Hình 4: Các giai đoạn nhỏ trong quá trình kim loại lỏng điền đầy khuôn.

Trong đó:
- Shot Chamber Dwell Time: thời gian kim loại nằm trong buồng bắn (Shot Chamber).

- First Shot Phase (pha đầu): vận tốc trong suốt pha ban đầu cần hợp lý để tránh hiện tượng tạo sóng trên bề mặt tự do của kim loại lỏng làm cho dòng kim loại bị lẫn khí. Vì thế, trong giai đoạn này, piston cần di chuyển chậm cho đến khi kim loại lỏng điền đầy buồng bắn.

- Plunger Accerleration: giai đoạn piston tăng tốc đến giá trị vận tốc cực đại.

- Filling of the Casting Cavity: Điền đầy lồng khuôn. Sau khi vận tốc piston đạt giá trị cực đại ở pha thứ 2, kim loại lỏng bắt đầu điền đầy lồng khuôn (và giảm về 0).

Ghi nhận vị trí của piston ép qua 4 giai đoạn trên và lấy đạo hàm theo thời gian ta được đồ thị biểu diễn vị trí và vận tốc piston theo thời gian hay còn gọi là "shot profile" của quá trình Đúc Áp Lực:


Hình 5: Vị trí và vận tốc piston theo thời gian (Shot profile).
Cảm ơn bạn Thịnh đã cung cấp cho các mem trong diễn đàn những thông tin bổ ích.:57:
Mình xin bổ sung thêm về quá trình đúc áp lực như sau:
Người ta thường chia quá trình đúc áp lực thành 3 giai đoạn (hoặc 3 pha).
- Trong đó pha thứ nhất (first phase): Tính từ lúc pistong bắt đầu chuyển động cho đến khi kim loại lỏng được đưa qua cổng dẫn và bắt đầu vào phần sản phẩm. Đến đây kết thúc pha thứ nhất
Về lý thuyết thì tốc độ pha này càng chậm càng tốt để tránh bị chẩy rối, làm ngậm khí bên trong; tuy nhiên chạm quá sẽ làm mất nhiệt của kim loại lỏng, làm giảm tính đúc của KL.
- Pha thứ 2 (second phase): Chuyển tiếp từ pha 1. Nó có nhiệm vụ đẩy nhanh kim loại lỏng điền đầy lòng khuôn; càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên (lại tuy nhiên) nhanh bao nhiêu còn phụ thuộc vào kết cấu của khuôn (cổng dẫn liệu, kết cấu vật đúc, kết cấu đậu ngót, rãnh thoát khí,...). Tốc độ kim loại chiếm chỗ nhanh bao nhiêu thì không khí phải thoát ra nhanh tương ứng; mục đích là tránh quẩn khí, gây rỗ khí.
- Pha thứ 3 (third phase - intensification phase): Sau khi kim loại lỏng đã điền đầy lòng khuôn thì bắt đầu co ngót do truyền nhiệt ra khuôn, do vậy pha thứ 3 có nhiệm vụ tăng áp lực để bù lại lượng co ngót của sản phẩm (rỗ ngót)

Sau khi kết thúc pha thứ 3 mới bắt đầu tính đến thời gian đông kết của sản phẩm
Thông thường với các sản phẩm trọng lượng khoảng 1kg, thời gian một chu kỳ khoảng 10 đến 15 giây tùy thuộc vào chiều dầy thành chi tiết và thiết kế làm mát khuôn.

Thông thường các máy đúc áp lực có chế độ kiểm tra lượng khí bị ngậm trong pha 1 gọi là Filling Test để kiểm tra trên mặt cắt.
Còn khi thiết kế các sp có yêu cầu cao, người ta phải sử dụng phần mềm mô phỏng để chọn tham số đúc.

Mình hy vọng những thông tin trên bổ sung được phần nào cho vấn đề các bạn cần quan tâm:25:
 
tôi tìm hiểu phần nguyên lý thiết kế chi tiết đúc
đang muốn tìm một số hình ảnh minh họa cụ thể so sánh quá trình
- chọn mặt phân khuôn hợp lý và không hợp lý,
- Chọn kết cấu phải tiết kiệm kim loại thuận lợi cho quá trình gia công cắt gọt,
- Chọn kết cấu thuận lợi cho quá trình làm khuôn làm ruột
- Chọn kết cấu phải đảm bảo có tính đúc tốt
mong mọi người chia sẽ!
 

W4118

New Member
Sau một thời gian tìm hiểu về đúc áp lực trên phương diện một người mới tìm hiểu , không được đào tạo chính quy về nghành này em có mấy nhận xét sau :
- Tài liệu rất ít vì :
+ Tìm trên mạng từ các trang trong nước chủ yếu tài liệu về khuôn nhựa
+ Tiếng anh kém nên không thể đọc và tìm tài liệu từ các trang nước ngoài
+ Xin tài liệu không có chắc vì chỉ có sách không post lên được hoặc muốn người tìm hiểu phải tự chủ động mới hiệu quả
=> Không biết được kết cấu của một bộ khuôn đúc áp lực hoàn chỉnh gồm những gì bộ phận , chi tiết nào . Những bộ phận chi tiết nào cần được thiết kế và dựa vào đâu để thiết kế . Những chi tiết nào lấy theo tiêu chuẩn hay dựa vào thực tế .
- Những kiến thức được các anh chia xẻ trên diễn đàn rất có ích nhưng kết hợp với điều trên thì lại không được hiệu quả lắm .
- Các bạn mới tìm hiểu về khuôn chủ yếu học về phân khuôn trên các phần mềm -> Chẳng nhẽ cứ phân khuôn được mà không tính toán kết cấu các chi tiết liên quan là ra được cái khuôn .
Việc thiết kế khuôn đúc áp lực đối với sinh viên ( do không có tài liệu ) chủ yếu dựa vào tài liệu thiết kế khuôn nhựa nhưng cũng không hiểu nó có đặc điểm cơ bản nào giống và khác với khuôn đúc áp lực -> thiết kế nhầm thành khuôn nhựa là điều khó tránh khỏi .
Trên đây là một số nhận xét của em xin được góp ý thêm .
Có thể góp ý trực tiếp qua địa chỉ Email : chinhdopip@gmail.com
Thank ! ( Ban quản trị có thể xóa bài này nếu cảm thấy không phù hợp )
 
Sau một thời gian tìm hiểu về đúc áp lực trên phương diện một người mới tìm hiểu , không được đào tạo chính quy về nghành này em có mấy nhận xét sau :
- Tài liệu rất ít vì :
+ Tìm trên mạng từ các trang trong nước chủ yếu tài liệu về khuôn nhựa
+ Tiếng anh kém nên không thể đọc và tìm tài liệu từ các trang nước ngoài
+ Xin tài liệu không có chắc vì chỉ có sách không post lên được hoặc muốn người tìm hiểu phải tự chủ động mới hiệu quả
=> Không biết được kết cấu của một bộ khuôn đúc áp lực hoàn chỉnh gồm những gì bộ phận , chi tiết nào . Những bộ phận chi tiết nào cần được thiết kế và dựa vào đâu để thiết kế . Những chi tiết nào lấy theo tiêu chuẩn hay dựa vào thực tế .
- Những kiến thức được các anh chia xẻ trên diễn đàn rất có ích nhưng kết hợp với điều trên thì lại không được hiệu quả lắm .
- Các bạn mới tìm hiểu về khuôn chủ yếu học về phân khuôn trên các phần mềm -> Chẳng nhẽ cứ phân khuôn được mà không tính toán kết cấu các chi tiết liên quan là ra được cái khuôn .
Việc thiết kế khuôn đúc áp lực đối với sinh viên ( do không có tài liệu ) chủ yếu dựa vào tài liệu thiết kế khuôn nhựa nhưng cũng không hiểu nó có đặc điểm cơ bản nào giống và khác với khuôn đúc áp lực -> thiết kế nhầm thành khuôn nhựa là điều khó tránh khỏi .
Trên đây là một số nhận xét của em xin được góp ý thêm .
Có thể góp ý trực tiếp qua địa chỉ Email : chinhdopip@gmail.com
Thank ! ( Ban quản trị có thể xóa bài này nếu cảm thấy không phù hợp )
Bạn down cái này về xem qua rồi sẽ biết được nguyên lý làm khuôn đúc áp lực nha, kết cấu hoàn toàn khác khuôn nhựa, anh em nào dựa vào khuôn nhựa mà làm khuôn đúc là tiêu ngay. Bạn có gi thắc mắc cứ hỏi mình, vì mình cũng đang làm trong nghề này (nhưng mới làm, chưa kinh nghiệm nhiều nên mình biết cái gì thì sẽ nói với bạn). Còn vấn đề làm khuôn đúc này thì hiện tại bên Nhật làm dựa vào kinh nghiệm và thực tế rất nhiều, họ ít dùng phần mềm mô phỏng khuôn lắm, cty mình đi đặt khuôn mà thấy có phần mềm phân tích khuôn nào không, nó bảo là kinh nghiệm làm chiếm 80% nên cũng không cần lắm do đó để thiết kế khuôn bạn cần hiểu và nắm bắt được nguyên lý của chi tiết cần tạo, của máy sử dụng khuôn...Bạn muốn sử dụng phần mềm để tối ưu hóa thì quá tốt, trong các phần mềm CAD/CAM hiện tại hầu như có hết với phần Analysis phân tích kết cấu sản phẩm như CATIA, UG, Topsolid...


http://www.ziddu.com/download/4520509/nguyelyducapluc.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/4330924/.J.Vinarcik_-_High_integrity_die_casting_processes.pdf.html
 
Em hôm nay bắt đầu vào trang này mong các bác chỉ giúp em:
Em làm bài tập về đúc áp lực cho chi tiết vòi nước hoa sen của nhà tắm!!!được đúc bằng nhôm ,em chưa được nhìn thực tế như thế nào ,mong các bác đã đi làm giúp em về mặt kỹ thuật , nhiệt độ rót kim loại vào khuôn khoảng bao nhiêu độ, hệ thống khuôn như thế nào!
EM CẢM ƠN CÁC BÁC NHIỀU!
 
Top