THIẾT KẾ KHUÔN DẬP Ô TÔ

Author
Trong group mình có anh em nào đang làm thiết kế khuôn dập ô tô thì liên hệ cùng giao lưu nhỉ.
Ngành này hiện tại VN mình chưa được áp dụng vì thế kĩ sư thiết kế khuôn đang rất ít.
Sản xuất ô tô bắt đầu đẩy mạnh ở Việt Nam vì thế tương lai rất khả quan. Có anh em nào làm khuôn dập bằng Catia không nhỉ ?
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Author
Trong group mình có anh em nào đang làm thiết kế khuôn dập ô tô thì liên hệ cùng giao lưu nhỉ.
Ngành này hiện tại VN mình chưa được áp dụng vì thế kĩ sư thiết kế khuôn đang rất ít.
Sản xuất ô tô bắt đầu đẩy mạnh ở Việt Nam vì thế tương lai rất khả quan. Có anh em nào làm khuôn dập bằng Catia không nhỉ ?
 
Top