Thiết kế chi tiết đúc

#1
các anh có thể cho em một vài qui trình để thiết kế công nghệ đúc:từ khâu lập bản vẽ chi tiết ,bản vẽ chi tiet đúc, bản vẽ mẫu đúc va qui trinh công nghệ đúc .em xin cảm ơn
 
#2
bản vẽ chi tiết chính là bản vẽ mà đơn vị đặt hàng mình làm còn bản vẽ chi tiết đúc của bạn chính là bản vẽ công nghệ mà bạn phải làm gồm có hệ thống rót ngót, thông hơi, hòm khuôn, lượng dư công nghệ, ruột, đậu gác ...trên cùng một bản vẽ
bản vẽ mẫu là bản vẽ của bạn phai có đầy đủ 3 mặt chiếu của mẫu và thể hiện rõ chỗ nào la lắp ghép, vất liệu của mẫu...và có cả hộp ruột nếu có ruột.
quy trình công nghệ chính là bạn đi tìm các phương án đúc cho chi tiết đó và chọn phương án nào cho kết quả tối ưu nhất là được
 

Thành viên đang online

Top