Tiếp tục Share thêm lập trình CNC trên catia, bản vẽ thực tế+code đầy đủ cho mấy ae nghiên cứu nhé!

Top