Xin hỏi Tìm kiếm giải pháp scan bề mặt vật thể

Hung Tran *****

Well-Known Member
Công ty mình hiện tại đang dùng con ArtecSpaceSpider như video bên dưới


Giá máy quét + phần mềm + support khoảng trên dưới 600tr

Bạn cân nhắc nếu chỉ scan số lượng ít thì nên đi thuê đơn vị bên ngoài họ scan cho,
còn scan số lượng nhiều, liên tục thì hãy cân nhắc mua máy.
 
Lượt thích: umy
Top