Chia sẻ Tìm kiếm nhanh với SOLIDWORKS Search Command

Author
Một trong những chức năng dễ sử dụng nhất của SOLIDWORKS là tìm kiếm lệnh nhanh với công cụ Search Command. Thanh công cụ tìm kiếm được đặt phía trên cùng của giao diện phần mềm, hộp thoại SOLIDWORKS Search có thể được sử dụng để tiềm kiếm nhiều đối tượng khác nhau, nhưng hiệu quả và được sử dụng nhiều nhất là tìm kiếm lệnh trong trường hợp chúng ta không nhớ lệnh đó ở đâu, không tìm thấy chúng hoặc không nhớ chính xác tên của các lệnh cần dùng.

Đầu tiên, bạn chuyển chế độ tìm kiếm sang chế độ tìm kiếm lệnh. Chọn vào mũi tên bên phải ô tìm kiếm, một danh sách sổ chọn với nhiều chế độ tìm kiếm khác nhau mà phần mềm có thể thực hiện được, sau đó chọn Search Commands.

Tiếp theo, chúng ta nhập tên của lệnh bạn đang tìm kiếm. Khi bạn nhập, bạn sẽ thấy một danh sách các lệnh được hiện ra.

Tại thời điểm này, bạn chỉ cần nhấn chọn vào lệnh bạn muốn sử dụng. Nếu bạn muốn biết vị trí lệnh nằm đâu trong phần mềm, hãy nhấn vào biểu tượng con mắt bên cạnh, chọn Show Command Location.

Nếu lệnh của bạn đang nằm trong thanh CommandManager Tab, SOLIDWORKS sẽ tự động di chuyển con trỏ chuột vào vị trí của lệnh và sau đó hiển thị một mũi tên lớn màu đỏ chỉ ra.

Nếu lệnh của bạn không nằm trong thanh CommandManager Tab, SOLIDWORKS sẽ mở rộng các Title Bar Menu để chỉ ra vị trí lệnh bạn đang tìm.
Đây là công cụ cực kỳ hiểu quả để chúng ta tìm kiếm nhanh các lệnh đang cần sử dụng, thay vì mất thời gian phải tìm kiếm chúng nằm ở đâu trong phần mềm.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top