Tìm người cộng tác làm mô phỏng đám cháy

Author

umy

Well-Known Member
Xin chào các bác, em là Kiên, ở Hà Nội. Hiện tại, em đang có ý tưởng về mô phỏng đám cháy (đã có nguồn ra), mà một mình em thì không đủ khả năng thực hiện, nên em muốn tìm một số anh em có khả năng và nhiệt huyết để chiến dự án này. Sđt của em: 0974011194. Email: trungkienht238@gmail.com.
Thử vào đây hỏi xin cộng tác, có thể tìm được người giỏi ! >>>> ĐH PCCC !! ... Tiến sĩ Lê Thanh Hà (Phó Cục trưởng H46) ...

Trích: https://daihocpccc.edu.vn/tin-tuc-phong-chay-chua-chay-179978/

Tại buổi bảo vệ, Hội đồng khoa học và công nghệ, dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Lê Thanh Hà (Phó Cục trưởng H46), đã nhất trí nghiệm thu đề tài xếp loại Xuất sắc bởi những đóng góp khoa học nổi bật.

Đám cháy trên bể chứa sản phẩm dầu mỏ diễn ra rất phức tạp và các hoạt động dập tắt đám cháy diễn ra có thể trong thời gian dài. Đồng thời, trong quá trình chữa cháy cần phải chấp hành những nguyên tắc rất chặt chẽ. Chính vì vậy, vấn đề sử dụng các công cụ để mô hình hóa, mô phỏng đám cháy và các hoạt động dập tắt đám cháy trên bể chứa sản phẩm dầu mỏ là rất cần thiết.

Để mô hình hóa được đám cháy và các hoạt động dập tắt đám cháy, đề tài đã tiến hành nghiên cứu về kho bể chứa sản phẩm dầu mỏ, sự hình thành các điều kiện nguy hiểm cháy, nổ trong kho bể chứa sản phẩm dầu mỏ. Phân loại các dạng đám cháy trên bể chứa sản phẩm dầu mỏ, phân tích đặc điểm phát triển của đám cháy và những thông số về chiều cao của ngọn lửa, nhiệt độ của ngọn lửa và khả năng bức xạ nhiệt của ngọn lửa từ đám cháy sản phẩm dầu mỏ trên bể chứa.

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu, phân tích tính năng của phần mềm ứng dụng cho quá trình mô hình hóa cũng như ngôn ngữ lập trình sử dụng trong mô hình hóa đám cháy và các hoạt động dập tắt đám cháy là phần mềm Unity 3D và ngôn ngữ lập trình C#. Đề tài cũng đã tiến hành thiết lập các thông số về kích thước của các bể chứa, hình dạng và kích thước của ngọn lửa, hệ công thức tính toán cường độ bức xạ nhiệt của ngọn lửa ra môi trường xung quanh ở các khoảng cách khác nhau… Ngoài ra, đề tài còn tiến hành các thực nghiệm xác định về khả năng chữa cháy của các phương tiện như các lăng phun bọt chữa cháy, các lăng phun nước làm mát thành bể chứa…

Trên cơ sở lý thuyết và những thông số xác định qua thực nghiệm, đề tài đã hoàn thành phần mềm mô hình hóa đám cháy và các hoạt động dập tắt đám cháy trong kho bể chứa sản phẩm dầu mỏ. Sản phẩm của đề tài đã mô tả đầy đủ và sát thực các tình huống cháy xảy ra trên bể chứa sản phẩm dầu mỏ, các thông số cơ bản của ngọn lửa như: nhiệt độ và cường độ bức xạ nhiệt từ ngọn lửa ở các khoảng cách khác nhau. Bên cạnh đó, phần mềm mô hình hóa được quá trình thực hiện những nguyên tắc cơ bản khi dập tắt đám cháy trong kho bể chứa sản phẩm dầu mỏ, thiết lập được kịch bản về bố trí lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy đối với một số tình huống giả định. Trong phần mô hình hóa các hoạt động dập tắt đám cháy, phần mềm có 2 chế độ cơ bản gồm: chế độ chạy tự động mô tả các hoạt động dập tắt đám cháy và chế độ cho người sử dụng tác động trực tiếp. Với chế độ tác động trực tiếp từ người sử dụng, nếu thao tác không đúng quy trình, phần mềm sẽ không chạy, đám cháy trên bể chứa sẽ không được dập tắt.

Sản phẩm của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho trường Đại học PCCC phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho lực lượng Cảnh sát PCCC các địa phương và cán bộ tại các kho bể chứa sản phẩm dầu mỏ trong quá trình lập và thực tập các phương án chữa cháy bể chứa sản phẩm dầu mỏ.

Phần mềm “mô hình hóa đám cháy và các hoạt động dập tắt đám cháy tại kho bể chứa sản phẩm dầu mỏ” là sản phẩm cung cấp cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu những kiến thức cơ bản nhất qua những thông số, hình ảnh trực quan về các tình huống cháy trên bể chứa sản phẩm dầu mỏ và các hoạt động trong quá trình tổ chức dập tắt đám cháy…Ngoài ra, phần mềm còn có thể nâng cấp, phát triển tiếp ở mức độ cao hơn khi cần thiết

###################################
https://www.bs-siepelmeyer.de/files/download/Brandschadensimulation_BUrs_201605.pdf

TL tiếng Đức ! Chuẩn theo TC EC
Ở Europa: Các văn phòng tư vấn, người ta làm mô phỏng đám cháy với CFD. Chi phí tư vấn khoãng 30,000 € !! Ko cộng tác, đào tạo miễn phí cho với SV không đủ khả năng !!
 
Last edited:

Mesia™

Đại diện Doanh nghiệp
Xin chào các bác, em là Kiên, ở Hà Nội. Hiện tại, em đang có ý tưởng về mô phỏng đám cháy (đã có nguồn ra), mà một mình em thì không đủ khả năng thực hiện, nên em muốn tìm một số anh em có khả năng và nhiệt huyết để chiến dự án này. Sđt của em: 0974011194. Email: trungkienht238@gmail.com.
Bạn phải cho yêu cầu là bạn cần người như thế nào? Chuyên môn gì, dựng video hay lên kịch bản hay đồ hoạ hay chỉ người có nhiệt huyết (nói)

Yêu cầu không cụ thể thì sao biết công việc cần làm là nhữg gì làm gì có người nào tham gia cùng
 
Top