[Tin ngành] - Đưa Việt Nam thành trung tâm chế biến nông sản top 10 thế giới

Meslab News

Administrator
Ban Quản trị
Moderator
Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản đứng trong top 10 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030.
Khuyến khích và tạo điều kiện tích tụ đất đai.
Phát triển 3 nhóm sản phẩm được cơ giới hóa đồng bộ, phù hợp với lợi thế của từng vùng.
--------------------------------
PROPAK VIETNAM 2022 - Hội nghị và Triển lãm Đóng gói Quốc tế lần thứ 15 tại Việt Nam.

09-11/11/2022

: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh Parkway, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

: 091 751 9900

: meslab@meslab.vn

: www.propakvietnam.com

Đưa Việt Nam thành trung tâm chế biến nông sản top 10 thế giới


#propakvietnam #2022events #secc #hcmc #processing #packaging #RCEP #PPV22
 
Top