[Tin ngành] - Thấy gì từ doanh thu bán lẻ, du lịch, dịch vụ tăng cao hơn cả mức trước dịch?

Meslab News

Administrator
Ban Quản trị
Moderator
Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh yếu tố phục hồi sau đại dịch, việc giá bán hàng hóa tăng đáng kể do giá nhiên liệu tăng cao cũng là yếu tố khiến doanh thu từ bán lẻ, dịch vụ tăng cao kỷ lục.

Xem chi tiết tin ngành tại đây: https://bit.ly/3PRIQl0

 
Top