Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

neverlose

<b>we only here today</b>
Author

Thủ thuật, kiến thức về CAD CAM CNC -
Tài liệu Mastercam X6 2D-3D miễn phí
Tài liệu vận hành CNC đời mới miễn phí -
Video HD sử dụng phần mềm tiếng Việt


Hứa là sẽ gởi tài liệu dịch của phần modeling cho các bạn mà giờ mới làm xong, mong nhận được ý kiến của các bạn. Mình sẽ hoàn thành các phần gia công và CAE sau.Tonghopvemodelingtrogunigraphics.pdf
http://www.mediafire.com/?iitp7cohr5b7l29

pass: meslab


Tổng hợp về modeling trong Unigraphics
(Biên dịch theo NX for advance cad user)


Mục lục

Mục đích của tài liệu
Bảng điều chỉnh

Các tiêu chuẩn layer.
Mô tả các nhóm layer
Thiết lập các tiêu chuẩn layer

Bài 1 Các file sản phẩm của NX 14
Giới thiệu NX
Ứng dụng của gateway.
Tạo một thiết kế mới
Cửa sổ NX
Thanh bổ sung và thanh trạng thái
Các bảng mẫu
Những thuận lợi khi sử dụng Template
Sử dụng template để tạo nên một file mới
Lưu một template chưa đặt tên
Layers
Tạo folder
Lưu file


Bài 2 : Giao diện người dùng NX 23

Các thanh công cụ (Toolbars)

Hiển thị thanh công cụ
Thể hiện thanh công cụ nhờ các menu tắt
Thêm và bớt các lệnh trong thanh công cụ
Các lựa chọn trên thanh công cụ và dịch chuyển thanh công cụ
Đường ray của các hộp thoại (Dialog Rail).
Thanh lựa chọn (Selection Bar)
Roles
Ví dụ
Các roles mẫu
Lựa chọn một Role

Sử dụng chuột
Xem các shortcut của menu
Các menu phụ
Xem đối tượng trong màn hình đồ họa
Lệnh chọn đối tượng (Selecting objects)

Xem trước các đối tượng được chọn
Lựa chọn nhanh (QuickPick)


Bài 3 Hệ tọa độ 37

Tổng quan về hệ tọa độ
Hệ tọa độ tuyệt đối
Hệ tọa độ làm việc
Vào hệ tọa độ động (WCS Dynamics)
Đặt hệ tọa độ động
Dịch chuyển hệ tọa độ làm việc
Dịch chuyển hệ tọa độ đến một điểm
Kéo hệ tọa độ làm việc theo một trục
Quay WCS
Hướng nhìn của WCS với đối tượng thiết kế.

Bài 4: Làm việc trong môi trường sketch 41

Tổng quan về sketch
Tổng quan về ràng buộc

Các loại sketch
Các ứng dụng khác của sketch
Quá trình tạo sketch
Tạo một sketch mới
Tạo sketch trên một mặt phẳng mới
Đổi hướng tham chiếu
Đặt tên sketch trên thanh công cụ

Đặt tên cho sketch sử dụng hộp thoại Sketch Properties
Sketch và layer
Internal và external sketches

Chuyển internal sketches thành external
Các dạng đường trong sketch
Inferred Constraints
Những đường thẳng trợ giúp
Tắt chế độ dây
Các lựa chọn trong Profile
Chế độ nhập
Các ràng buộc thường đi với cách bắt điểm
Inferred Constraints
Ràng buộc hình học

Ràng buộc kích thước
Quick trim
Quick Extend
Ràng buộc Quick Extend

Make Corner
Những ràng buộc căn bản

Bậc tự do
Các mũi tên của bậc tự do
Các ràng buộc hình học
Những biểu diễn của các biểu tượng ràng buộc
Hiện thị hay xóa các ràng buộc.
Ràng buộc về kích thước

Các lệnh kích thước
Thay đổi dùng hộp thoại Dimensions
Giữ các kích thước
Gắn kèm kích thước

Chuyển đổi thành tham khảo
Xác nhận và update sketch

Tạo các các Inferred constraints

Bài 5 : Các loại quy chiếu 74

Mặt quy chiếu
Các loại quy chiếu mặt
Các mục trong quy chiếu mặt
Ứng dụng của mặt quy chiếu

Tạo mặt quy chiếu
At Distance
At Angle
Bisector
Tiếp xúc với mặt tại điểm, đường hoặc mặt

Tạo mặt theo đường và điểm và ba điểm
Trục tham chiếu
Các loại quy chiếu trục

Các mục trong trục quy chiếu
Ứng dụng của trục tham chiếu
Tạo trục tham chiếu
Theo Hai điểm
Theo Giao điểm
Theo Curve/Face Axis
Trục theo đường hoặc mặt
Quy chiếu mặt

Bài 6 Quét hình thể 86

Các loại quét hình thể
Extrude
Các lựa chọn trong mục Extrude
Để định kích thước cho extrude hoặc revolve

Revolve
Lệnh Sweep Along Guide


Bài 7 : Cấu trúc của Part 94

Part Navigator
Bảng panel chính
Các panel phụ thuộc
Các panel chi tiết
Panel Preview
Các menu shorcut của Part Navigator
Feature playback
Reorder Feature
Thông tin
Các biểu thức tham chiếu
Distance
Thuộc tính khối lượng
Delayed updatesBài 8 Sử dụng sketch 107

Kéo đối tượng sketch
Kéo nhiều đường
Kéo một điểm
Kéo để hỗ trợ ràng buộc
Alternate Solution
Lắp lại các bản phác
Sketch timestamp and dependencies
Sketcher


Bài 9 Trim body 117

Trim Body

Bài 10 Các lựa chọn quét đối tượng 119

Selection Intent
Các mục hiệu chỉnh tập hợp đường
Các lựa chọn
Các ví dụ về offset theo hai bên
Offset theo một hướng
Đùn có góc vát
Góc vát âm và dương
Vát góc và hướng kéo
Các ví dụ về vát
Vát với offset


Bài 11 Lỗ 129

Mặt định vị.
Lệnh hole
Các loại lỗ
Các lựa chọn lỗ.
Tạo một lỗ
Xác định vị trí
Các thuật ngữ định vị trí
Các ràng buộc vị trí
Hiệu chỉnh đối tượng lỗ
Feature Dialog
Reattach
Các bước lựa chọn Reattach
Các mục khác
Thay đổi loại lỗ
Thêm các thông số vị trí kích thước cho lỗ


Bài 12 Expressions 140

Biểu thức
Tổng quan
Hộp thoại của biểu thức
Các lựa chọn trong hộp thoại biểu thức
Các danh sách của biểu thức
Cut, Copy, và paste
Sử dụng biểu thức
Chèn hàm
Các điều kiện cho biểu thức
Chặn đối tượng bằng biểu thức
Đo
Các lựa chọn khoảng cách
Các lựa chọn của góc


Bài 13 Các thao tác trên mặt 152

Tạo vỏ
Lựa chọn các bề dày khác nhau
Các mục lựa chọn trong shell
Sử dụng các quy luật cho Intent face.
Offset mặt
Các loại vát
Hộp thoại draft
Hướng vát
Tiết diện để tiến hành vát


Bài 14 Copy liên kết 164

Associative copies
Nhân các đối tượng
Các phương pháp xếp dãy
Nhân đối tượng theo phân bố chữ nhật
Các thông số cho phân bố theo hình chữ nhật
Thực hiện nhân đối tượng theo phân bố chữ nhật
Ví dụ
Nhân đối tượng theo phân bố hình tròn
Các thông số cho nhân theo dãy
Thực hiện nhân đối tượng theo phân bố tròn
Ví dụ
Mirror Body
Tạo lệnh đối xứng Body
Chỉnh sửa khối đối xứng
Các lựa chọn trong mục mirror body
WAVE Information

Bài 15 Các thao tác trên cạnh 173

Tổng quan về các thao tác trên cạnh
Edge Blend
Preview
Nhập nhiều bán kính cho một góc
Ví dụ về bo nhiều bán kính
Một số mẹo và kĩ thuật bo.
Vát góc
Thực hiện lệnh vát góc
Các lựa chọn trong mục vát góc


Mong các mod đừng di chuyển đi chỗ khác nhé!
 
Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

Hì hì, có tài liệu này chắc mình biết thêm được nhiều thứ đây.
Rất tiếc là chỉ thank Hải được một lần, thôi thì thank bằng mồm cho Hải 100 lần này...thank, thank, thank...:21:
 

neverlose

<b>we only here today</b>
Author
Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

File trên thật sự chỉ thuần lí thuyết thôi, nên chưa hoàn chỉnh lắm, đang do dự là nên chèn bài tập ở phần cast hay là tự nghĩ ra , cho nên sẽ update dần dần.

File này khá hay cho các bạn mới bắt đầu học NX , nó giúp bạn hình dung được các chức năng của NX , mặc dù tài liệu gốc có tiêu đề là "advance" nhưng thật sự tài liệu này khá dễ. Các bạn cứ tham khảo dần đi nhé , còn phần hướng dẫn thực hành sẽ post lên nhanh thôi!

Up bài theo từng series cũng khá hay (dù chèn hình hơi cực) , em sẽ cố gắng gởi một bài mỗi tuần , tất nhiên là có bài tập hướng dẫn.

Vẫn rất mong các bạn đóng góp thuật ngữ để bài dịch chính xác hơn!
 
Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

File trên thật sự chỉ thuần lí thuyết thôi, nên chưa hoàn chỉnh lắm, đang do dự là nên chèn bài tập ở phần cast hay là tự nghĩ ra , cho nên sẽ update dần dần.

File này khá hay cho các bạn mới bắt đầu học NX , nó giúp bạn hình dung được các chức năng của NX , mặc dù tài liệu gốc có tiêu đề là "advance" nhưng thật sự tài liệu này khá dễ. Các bạn cứ tham khảo dần đi nhé , còn phần hướng dẫn thực hành sẽ post lên nhanh thôi!

Up bài theo từng series cũng khá hay (dù chèn hình hơi cực) , em sẽ cố gắng gởi một bài mỗi tuần , tất nhiên là có bài tập hướng dẫn.

Vẫn rất mong các bạn đóng góp thuật ngữ để bài dịch chính xác hơn!
rất cảm ơn bạn về tinh thần chia sẽ, mình mới làm về ux hiện dang tập việc, mình đang tự học có thêm tai liệu này thì tốt quá
qua đây gữi các bạn link học ux của trung quốc rất hay các bạn học được nhiều thì chia sẽ ha
http://uggd.com/
mình đang rất cần tài liệu phần tách khuôn ai có tài liệu này có thể úp lên cho anh em học hỏi, nếu bán thì các bạn cho địa chỉ liên hệ mình gửi tiền qua tài khoản của các bạn
 
Last edited:
T

thangckt

Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

Chào bác Neverlose và các bác trong diễn đàn
Em không chuyên về NX, trước giờ cũng chưa từng dùng, giờ đang có tí việc đụng phải nó nên nhờ các bác giúp đỡ.
HIện tại em có 1 file .prt của NX nhưng đó lại là một cụm Assembly của một cụm thiết bị, không có file part của các components, nên bây giờ em cần tách các component trong cụm chi tiết của file .prt nói trên mà chưa biết làm cách nào?
Mong các bác giúp đỡ
Cảm ơn nhiều
 
V

v0dka8x

Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

anh neverlose ơi anh có thể cho em xin SĐT hoặc yahoo không ạ. em muốn hỏi anh về UNIGRAPHICS
SĐT của em:0979.333.107
Yahoo : timlai_2210
có gi anh pm em với.
em cám ơn!!!!
 
H

hoangsinh

Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

File trên thật sự chỉ thuần lí thuyết thôi, nên chưa hoàn chỉnh lắm, đang do dự là nên chèn bài tập ở phần cast hay là tự nghĩ ra , cho nên sẽ update dần dần.

File này khá hay cho các bạn mới bắt đầu học NX , nó giúp bạn hình dung được các chức năng của NX , mặc dù tài liệu gốc có tiêu đề là "advance" nhưng thật sự tài liệu này khá dễ. Các bạn cứ tham khảo dần đi nhé , còn phần hướng dẫn thực hành sẽ post lên nhanh thôi!

Up bài theo từng series cũng khá hay (dù chèn hình hơi cực) , em sẽ cố gắng gởi một bài mỗi tuần , tất nhiên là có bài tập hướng dẫn.

Vẫn rất mong các bạn đóng góp thuật ngữ để bài dịch chính xác hơn!

+ Không biết các bạn có sử dụng thuật ngữ Body ID hoặc Body shit không
+ Khi làm lỗ thì ở nơi mình làm người ta thường đặt cái CS (hệ trục tọa độ) để xác định vị trí của lỗ
 
Last edited by a moderator:
H

hoangsinh

Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

anh neverlose ơi anh có thể cho em xin SĐT hoặc yahoo không ạ. em muốn hỏi anh về UNIGRAPHICS
SĐT của em:0979.333.107
Yahoo : timlai_2210
có gi anh pm em với.
em cám ơn!!!!
từ Assy (assembly) muốn chỉ nhìn part riêng thì mình biết cách
chuột phải vào part muốn hiển thị chọn 表示パート(tiếng anh có thể là Display Part)
khi đó part sẽ được hiển thị
bạn có thể làm như thế với cụm Sub Assy (component) cũng được
 
N

ngoclam.vx

Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

http://www.mediafire.com/?1u7z98ped1lznwu MÌNH XIN UP LẠI LINK . MỌI NGƯỜI LOAD HÌNH ẢNH VỀ VẼ THAM KHẢO NHÉ . MÌNH MỚI HỌC NÊN CHƯA BÍT HẾT CÁC LỆNH VÀ Ý TƯỞNG VẼ CŨNG CÒN KÉM MONG ANH EM GIÚP ĐỠ
 
Last edited by a moderator:
Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

Đâu có down được file đâu nhỉ? :s
 
N

ngoclam.vx

Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

mình post nhầm link nhưng và mình post lại rùi đó (http://www.mediafire.com/?1u7z98ped1lznwu) azarashi có trình độ thời gian thì giúp anh em vẽ chỉ cần giông tí là dược y mà để anh em học hỏi.
 
N

ngoclam.vx

Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

mình post nhầm link nhưng và mình post lại rùi đó (<a href="http://www.mediafire.com/?1u7z98ped1lznwu" target="_blank"><span>http://www.mediafire.com/?1u7z98ped1lznwu</span></a>)&nbsp;<a id="
" class="username offline popupctrl" href="members/34994-azarashi" title="azarashi is offline"><strong><font color="#0000cc"> azarashi</font></strong></a>&nbsp;

có trình độ thời gian thì giúp anh em vẽ chỉ cần giông tí là dược y mà để anh em học hỏi. <br>
<div id="
" class="popupmenu memberaction">
<a id="
" class="username offline popupctrl" href="members/34994-azarashi" title="azarashi is offline"><strong></strong></a><br></div>
 
Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

Hình của bạn cũng thuộc loại phức tạp ^^ nhưng cho mình nhìn ảnh dựng thì lại trở thành khá đơn giản hì. vì vẽ tự do thì không bị ràng buộc gì cả. Nếu mình không nhầm thì cái mô hình này phải được dựng từ 2D lên (tức có file cad), khi dựng theo bản vẽ nghiêm ngặt thì khó hơn! Cái hình này mình làm được, chỉ là mất thời gian thôi ( mình đến còn phải làm việc, khi nào rảnh mới dựng thôi.) Cậu làm được cái hình ý thì cũng là cao thủ rồi ^^
 
N

ngoclam.vx

Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

èo. mình mới học nên chưa vẽ được như vậy . thế mới nhờ đến anh em . mà
azarashi có các file prt vẽ các biên dạng mặt cong cho mình xin mình học qua file prt thì nhanh lắm. he
 
N

ngoclam.vx

Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

nhưng mình ko hiểu sao ở bước đầu tiên đã thấy có các đường cuver rùi ? vì mình muốn học theo từng bước nên thấy mắc.
 
Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

nhưng mình ko hiểu sao ở bước đầu tiên đã thấy có các đường cuver rùi ? vì mình muốn học theo từng bước nên thấy mắc.
Chào bạn. Học NX hay bất kể phần mềm CAD nào bạn nên biết một chút nguyên tắc. Đầu tiên, để dựng được hình phức tạp thì phải đi từ những thứ đơn giản, các phần cấu thành nên hình và phương pháp tạo hình. Xem phần mêm đó hỗ trợ cho bạn cơ sở dữ liệu gì, thuật toán gì (đây chính là học các lệnh của chương trình đó). Một hình sáng tạo ra hay nhìn vào một vật có sẵn muốn dựng lại thì phải nhìn vào quá khứ của nó rồi tư duy xem nó dựng thế nào, và đây chính là cái đầu phải suy nghĩ. VD: Dựng mặt thì phải có các đường, mặt có thể có một hoặc nhiều mặt chồng chéo lên, muốn có đường thì phải có nhiều điểm, hoặc lấy giao, phép chiếu, muốn có điểm có thể dùng tọa độ, giao cắt, chiếu.... và thêm cách tạo mặt từ những phần đó. Mọi thứ phức tạp đều cấu thành từ nhiều thứ đơn giản. Chúc bạn định hướng dễ dàng học thiết kế. Good Luck! :)
 
Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

Anh azarashi vẽ đẹp quá. Đúng là dân chuyên nghiệp.

[ANH]2BB3_4E85DB36[/ANH]
 
Top