Truyền file .NC sang náy tiện okuma

Author
Dear anh chị
Tình hình là em mới mua cin máy tiện Okuma Bl15 lập trình tay thì em ok nhưng còn truyền dữ liệu từ máy tính hoặc bộ truỷen DNC thì chưa dc. File lập trình xong có đuôi .NC nhưng okuma nhận file.MIN vậy làm cách nào để chuỷen .NC sang .MIN để máy đọc dc. Các bác đã làm qua xin chỉ giúp voi a. Thank
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Dear anh chị
Tình hình là em mới mua cin máy tiện Okuma Bl15 lập trình tay thì em ok nhưng còn truyền dữ liệu từ máy tính hoặc bộ truỷen DNC thì chưa dc. File lập trình xong có đuôi .NC nhưng okuma nhận file.MIN vậy làm cách nào để chuỷen .NC sang .MIN để máy đọc dc. Các bác đã làm qua xin chỉ giúp voi a. Thank
Bạn viết tên chương trình có đuôi là. Min nhé, ví dụ $AD1.Min%
 
Top