Tùy chỉnh Inventor Drawing Template (Phần 2): Border and Title Block

Author
Phần 2 của series tùy chỉnh Inventor Drawing Template sẽ hướng dẫn về cách tạo và tùy chỉnh khung bản vẽ và khung tên
Note: Vẫn là nguyên tắc không ghi đè các thay đổi lên template mặc định của Inventor. Sao chép và lưu lại một template mới trước khi thực hiện chỉnh sửa để tránh trường hợp phát sinh lỗi trong quá trình chỉnh sửa làm hỏng template mặc định.

Bắt đầu với tùy chỉnh khung viền bản vẽ (Border)
Trong môi trường Inventor Drawing, click chuột phải vào mục Borders ta có 2 tùy chọn để tạo khung viền:
  • Define New Border: Tạo mới khung bản vẽ bằng cách tự vẽ hoặc sao chép sketch từ AutoCAD
  • Define New Zone Border: Tùy chỉnh khung bản vẽ mặc định theo tiêu chuẩn của bạn
1669000095716.png
Tùy chọn Define New Border sẽ tạo ra môi trường sketch để bạn có thể vẽ khung viền và thêm các tùy chỉnh khác vào phần khung bản vẽ
1669002230278.png
Tùy chọn Define New Zone Border sẽ cho phép chúng ta tùy chỉnh các thông số của khung bản vẽ từ template mặc định
Các bạn có thể đọc qua phần Style and Standard ở phần 1 để có thể tùy chỉnh các đường viền theo nhu cầu hoặc để mặc định như bên dưới
1669001158515.png
Chọn Ok và lưu lại với tên mới bạn sẽ được phần khung viền như hình dưới
1669002520960.png
Tiếp theo là tùy chỉnh khung tên bản vẽ (Title Block)
Tương tự cách tạo Borders, click chuột phải vào mục Title Blocks chọn Define New Title Block, tại đây bạn có thể vẽ một khung tên theo nhu cầu của mình ở bất kỳ vị trí nào trong bản vẽ, môi trường Inventor Drawing sẽ tự động nhận diện và đưa khung tên đến vị trí mà bạn đang cài đặt trước đó.
Hoặc bạn có thể sao chép và chỉnh sửa khung tên bản vẽ tiêu chuẩn gần với nhu cầu của bạn nhất (ISO, DIN, ANSI,....)
1669003205878.png
Các bạn có thể tùy biến các tùy chọn hiển thị theo thuộc tính của file bản vẽ
1669003488404.png
Thực hiện các thay đổi và lưu lại các bạn sẽ có một file template mới để thay thế cho template mặc định trong Inventor
1669003666011.png
 

Attachments

Top