Tùy chỉnh Inventor Drawing Template (Phần 3): Part List

Author
Phần 3 này mình sẽ hướng dẫn cách để tùy chỉnh Part List theo nhu cầu của bạn

Vẫn là quy tắc cũ không ghi đè các thay đổi lên template mặc định của Inventor. Sao chép và lưu lại một template mới trước khi thực hiện chỉnh sửa để tránh trường hợp phát sinh lỗi trong quá trình chỉnh sửa làm hỏng template mặc định.

Part list là một thành phần không thể thiếu trong mỗi bản vẽ lắp ráp, để thể hiện chi tiết về từng bộ phận, số lượng và nhiều thông tin khác. Mỗi công ty sẽ có những tiêu chuẩn thể hiện Part List trên bảng vẽ theo nhiều các khác nhau. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn chi tiết để tùy chỉnh hiển thị Part List theo từng nhu cầu riêng biệt.

Trước tiên để hiểu rõ cấu trúc của Part List chúng ta cần hiểu rõ về cấu trúc của BOM (Bill of Materials)
BOM trong Inventor sẽ chia làm 3 phần: Model Data, Stuctured, Parts Only
Model Data:
Thể hiện cấu trúc các bộ phận theo cụm mẹ/con, giống với cấu trúc của model browers
Thể hiện tất cả các thành phần của một file lắp ráp (bao gồm cả những bộ phận ẩn, skeleton,...)
Model Data không có ý nghĩa trong việc thể hiện BOM mà chỉ để quản lý các chi tiết/bộ phận trong mô hình lắp ráp.
Structured:
Đây là cấu trúc BOM thể hiện thực tế chi tiết mô hình thiết kế và thường được thể hiện trên Part List của bản vẽ kỹ thuật
Thông tin ở tab Structure sẽ không thể hiện những bộ phận/chi tiết ẩn, skeleton
Part Only:
Thể hiện tất các thành phần/bộ phận trong mô hình lắp ráp và không thể hiện mối liên hệ giữa các bộ phận/chi tiết
1669795531457.png Để tùy chỉnh Part List trong môi trường drawing các bạn vào tab Manage -> Styles Editor
Chọn mục Part List. Chúng ta có thể tạo mới hoặc copy từ tiêu chuẩn sẵn có. Ở đây mình sẽ chọn vào tiêu chuẩn sẵn có là ISO và chọn new. Sau đó đặt tên cho Part List này.
Phần Heading and Table Settings sử dụng cho tùy chỉnh font chữ và các khoảng cách của heading
Phần Default Column Settings sẽ tùy chỉnh hiển thị các thuộc tính (Properties) và độ rộng của mỗi cột thuộc tính

1669797426077.png
Click vào Column Chooser, một hộp thoại như hình dưới xuất hiện.
Tại đây các bạn có thể chọn các thuộc tính mà mình muốn xuất hiện trong Part List, sau đó click Add để thêm vào.
Đối với các thuộc tính mà bạn đã tùy biến (customize properties) và thêm vào file assembly trước đó thì sử dụng New Properties để add các thuộc tính này vào.
Sử dụng Move Down, Move Up để sắp xếp vị trí các cột thuộc tính.
1669797735379.png
Group Settings
Sử dụng để tính tổng các dòng thuộc tính có tính chất giống nhau. Ví dụ bạn có 5 chi tiết ống tròn A (cùng Stock number) với 5 kích thước khác nhau, khi lựa chọn tính năng Grouping, Part List của bạn sẽ tự động tính tổng của 5 ống tròn A này
1669797999679.png
Filter Settings
Dùng để lọc các dòng dữ liệu theo thuộc tính định trước
1669798372510.png

Cuối cùng là tùy chỉnh chiều rộng (Width) của các cột thuộc tính thể hiện trong Part List để phù hợp với kích thước của bản vẽ (drawing)

1669798503835.png
Sau khi lưu lại Part List các bạn có thể chuyển đổi giữa các Part List như hình dưới.
1669798737634.png

Sau khi hoàn tất việc cài đặt tùy chỉnh cho Part List các bạn có thể lưu lại file template drawing để sử dụng cho các bản vẽ tiếp theo.
 

Attachments

Top