Vật chất cứng gấp 10.000.000.000 lần thép !

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
Nói là "bền" hơn thép 10 tỷ lần thì đúng hơn vì bài viết (dịch) đề cập đến khả năng dát mỏng trước khi phá hủy trong khi "độ cứng" hiểu theo khái niệm của Cơ khí - luyện kim là thước đo "khả năng chống lại biến dạng dẻo". Nghĩa là càng cứng thì càng khó bị biến dạng dẻo. Kim cương rất cứng - không thể biến dạng dẻo nổi - nhưng độ bền không tương xứng như độ cứng, nó rất giòn và có thể bị nghiền vỡ trong cối thép!
 
Ðề: Vật chất cứng gấp 10.000.000.000 lần thép !

Mấy cái xác chết của "Sao" này phá vỡ hết các kiến thức thông thường của vật liệu học và Vật lý cổ điển.
Tìm hiểu thêm:
- Sao lùn trắng
- Sao lùn đen
- Hố đen
 
Top