Xin hỏi về 2 loại ren này

Author

Attachments

meomeo1102

New Member
Hai cái ở dưới là để tiện trục vít, dùng cho mấy cái truyền chuyển động quay thành chuyển động thẳng trong trục vít-bánh vít. Cái trên theo hệ picth cái dưới theo hệ modul. VD như bánh răng có modul là 2 mà muốn ăn khớp với trục vít thì coi ở cái dưới cùng chon CA1 sẽ tiện được bước trục vít có modul 2.
 
Top