Resource icon

[Video bài giảng] Khóa học thiết kế và Phát triển sản phẩm - The Next Productor | Buổi 1: Tổng quan 2022-11-30

No permission to download

Meslab Docs

Active Member
Moderator
Meslab Docs submitted a new resource:

[Video bài giảng] Khóa học thiết kế và Phát triển sản phẩm - The Next Productor | Buổi 1: Tổng quan - tài liệu

KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM - THE NEXT PRODUCTOR | BUỔI 1: TỔNG QUAN & QUY TRÌNH | MESLAB Qúy vị hãy tham gia ngay nhóm khóa học Phát triển sản phẩm của MESLAB tại đường link dưới đây để cập nhật các thông tin, trao đổi, và nhận những phần quà hấp dẫn liên quan đến khóa nhé...
Read more about this resource...
 
Top