Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
Author
Video này là phần ghi màn hình giảng bài về nội dung: Tổng quan về Phát triển sản phẩm.
Nội dung được trích từ Cẩm nang Phát triển sản phẩm (2015)
Tài liệu này hiện ĐÃ CŨ và đã có phiên bản thay thế (Cẩm nang Phát triển sản phẩm - 2020). Vì thế, chúng tôi chia sẻ public cho cộng đồng.

Nội dung Cẩm nang Phát triển sản phẩm trong Video này là dành cho khối ngành Phổ thông, đại trà. Vì thế, nó được làm cho dễ hiểu với ví dụ về các sản phẩm đơn giản.

Phiên bản Cẩm nang Phát triển sản phẩm dành cho R&D, kỹ sư,...áp dụng cho sản phẩm cơ-điện-điện tử,...có kết cấu phức tạp >> xin tham khảo các bản phù hợp.
(bản L hoặc bản D, bản E)

Lưu ý:
  • Vui lòng chia sẻ link từ MES LAB (link đến topic này) khi bạn chia sẻ video
  • Không re-upload video
  • Video được cung cấp ở dạng As-Is = có nào dùng vậy
  • Chất lượng của video cũng như nội dung Cẩm nang đã khác rất nhiều ở phiên bản 2020
Video
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top