Việt nam có đơn vị nào thực hiện được hàn chân không Inox?

Author
Mình đang tìm kiếm các đơn vị có sử dụng công nghệ hàn chân không inox (vacuum brazing stainless). Các hạn có thông tin về các công ty, cơ sở có công nghệ này cho mình xin địa chỉ nhé.

Đây là các thông tin mình có về công nghệ hàn này.
http://www.solaratm.com/v[MEDIA=you...nologies.com/servicesfurnacebrazing/index.cfm
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top