What’s New in AutoCAD 2023?

Author
Floating Windows, Trace, Count, and 3D Graphics Enhancements and Improvements


Floating Windows
Với phiên bản AutoCAD 2023 bạn đã có thể di chuyển, chuyển đổi giữa các tab nổi dễ dàng và mỗi cửa sổ sẽ có một comment lines riêng

Trace
Tính năng Trace trên phiên bản AutoCAD 2023 giúp bạn tạo các bản ghi chú(note) trên bản vẽ. Theo dõi người ghi chú và thể hiện lên bản vẽ. Tính năng này có trên cả 3 phiên bản desktop, web và mobile app

2 dòng lệnh mới của tính năng Trace
TRACEEDIT - Thay đổi ghi chú hoạt động thành chế độ chỉnh sửa để bạn có thể bổ sung vào ghi chú
TRACEVIEW - Thay đổi ghi chú đang có thành chế độ xem để bạn chỉnh sửa bản vẽ chính.
Count
AutoCAD 2023 cải tiến mới cho lệnh Count với khả năng tự động hóa. Bạn có thể đếm các trường hợp của một đối tượng hoặc các khối trong một khu vực cụ thể. Các chức năng đã thêm trong thanh công cụ Count cho phép bạn chọn các đối tượng được đếm, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến đối tượng được đếm trước đó hoặc tiếp theo và chèn trực tiếp trường đếm vào bảng hoặc văn bản

3 dòng lệnh mới của tính năng count
COUNTAREA - Xác định khu vực để đếm các thể hiện của một đối tượng hoặc khối (block)
COUNTAREACLOSE - Hủy chọn vùng đếm.
SELECTCOUNT - Tìm tất cả các đối tượng phù hợp với thuộc tính của các đối tượng đã chọn, sau đó thêm chúng vào tập lựa chọn.
3D Graphics
Tận dụng kết hợp cả CPU và GPU khi render, AutoCAD 2023 mang lại trải nghiệm nhanh hơn 10 lần so với các phiên bản cũ trong việc xử lý các tác vụ liên quan đến render và hiển thị mô hình 3D
 
Top