WinNC Fanuc

Author
Ðề: WinNC Fanuc

Bây giờ thì xuất hiện dao rồi, nhưng gia công không đúng, em muốn hỏi cài đặt các thông số phôi, dao, G54-G59 thế nào, sao thư viện do của em không giống những hướng dẫn trên mạng.
 
Top