Chia sẻ X+ for Mastercam

Author


Đây là ứng dụng dùng để lập phiếu công nghệ gia công trên Mastercam do Günther Massimo CAD/CAM Solutions cung cấp, bạn có thể tải xuống và cài vào máy để sử dụng.
gmccs.de/downloads_x+.php
Dường như đây là ứng dụng tương đối khá dễ sử dụng, các thông số thường dùng gần như đã chuẩn bị sẵn, bạn chỉ cần chọn thông tin cần xuất ra mà thôi.


Các thông tin đầu ra có thể hiểu như sau :
Tl BMP : Hình ảnh bitmap của Tool.
Feed Plane : Mặt phẳng ăn dao.
Overall tolerance : Dung sai tổng
Operation type : Loại chu trình.
Comment : Chú thích.
Cutter comp : Bù dao
Tl # : Số thứ tự dao
Tl Type : Loại dao
Tl name : Tên dao
Tl dia : Đường kính dao.
Tl corner rad: Bán kính cạnh dao
Stepover : Bước dịch dao
Tplane name : tên mặt phẳng gia công.
Assembly name : Tên cụm lắp
Tl cutlength : Chiều dài cắt của dụng cụ
Tl shldr length : Chiều dài vai dụng cụ cắt.
Holder length : Chiều dài của holder
Cycle time : Thời gian gia công
Z-max : Tọa độ Z lớn nhất
Z-min : Tọa độ Z thấp nhất
Tl L# : Số offset chiều dài dao
Tl D# số offset đường kính dao
Workoffset NO. : Số workoffset

Ở phần Decription : Chúng ta có thể đặt lại tên thay thế nếu muốn.
Screen shot : Cho phép chụp hình chi tiết gia công bổ sung vào report
Large BMP : Cho phép khung ảnh lớn.

Với đầu ra là HTML : ảnh logo sẽ lấy từ thư mục C:\Users\Public\Documents\X+
Với đầu ra là Exel : Ảnh logo sẽ lấy từ file default.xlt trong thư mục C:\Users\Public\Documents\X+\templates\setup sheets\xlt
Bạn có thể thay đổi 2 ảnh này cho phù hợp với công ty.
Nếu các bạn cần thông tin nào về gói sản phẩm này, có thể liên hệ mình theo địa chỉ email hieu.nguyen@vietcad.com.

Nguyễn Minh Hiếu - VietCAD Tecnical Support, CAM section
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top