Xin hỏi Xin hỏi về SSCNC

Ðề: Xin hỏi về SSCNC

Ở góc
dưới bên phải đó bạn . Bạn ấn vào đó chọn các hãng máy khác nhau ở đó .
 
Top