Xin hỏi xin hướng dẫn vẽ lưới mắt cáo trong sw

nên sử dụng lệnh extrude cut để cắt lỗ đầu tiên của hàng thứ nhất và hàng thứ 2 sau đó dùng lệnh linear pattern (lệnh linear pattern trong tab Feature chứ không phải trong tab Sketch)
chi tiết càng nhiều đường nét thì file càng nặng nên nếu không cần thiết thì chỉ cắt 1 vài lỗ tượng trưng mô phỏng thì tốt hơn
 
mình mới tập vẽ sw, vì điều kiện không thể đến trung tâm học được. cũng như tiêu đề mong cao nhân có cách vẽ lưới mắt cáo nào nhanh hiệu quả. xin hướng dẫn cụ thể. mình xin cảm ơn nhiều
lưới đan hay lưới hàn bạn. có cần thiết vẽ lưới không ? không thì gán vật liệu vô có hình ảnh tượng trưng thôi chứ vẽ lưới đó nặng lắm
 
mình mới tập vẽ sw, vì điều kiện không thể đến trung tâm học được. cũng như tiêu đề mong cao nhân có cách vẽ lưới mắt cáo nào nhanh hiệu quả. xin hướng dẫn cụ thể. mình xin cảm ơn nhiều
lưới đan hay lưới hàn bạn. có cần thiết vẽ lưới không ? không thì gán vật liệu vô có hình ảnh tượng trưng thôi chứ vẽ lưới đó nặng lắm
 
Top