Xin hỏi Xin mọi người chỉ giúp tạo G-code để gia công chi tiến sau trên máy mày 4 trục

hienbn

New Member
Author
Chào m[FONT=&amp]ọ[/FONT]i ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i,
M[FONT=&amp]ọ[/FONT]i ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] giúp mình cách gia công chi ti[FONT=&amp]ế[/FONT]t sau c[FONT=&amp]ụ[/FONT] th[FONT=&amp]ể[/FONT] là 1 cung tròn t[FONT=&amp]ạ[/FONT]i đ[FONT=&amp]ị[/FONT]nh c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a tam giác đ[FONT=&amp]ề[/FONT]u.
Chi ti[FONT=&amp]ế[/FONT]t : Insert tam giác đ[FONT=&amp]ề[/FONT]u.
Máy gia công máy mài 4 tr[FONT=&amp]ụ[/FONT]c : 2 t[FONT=&amp]ị[/FONT]nh ti[FONT=&amp]ế[/FONT]n X,Y; 2 tr[FONT=&amp]ụ[/FONT]c quay B,C.
Nh[FONT=&amp]ư[/FONT]ng trong này mình ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n dùng 2 tr[FONT=&amp]ụ[/FONT]c X,B đ[FONT=&amp]ể[/FONT] gia công chi ti[FONT=&amp]ế[/FONT]t này.
Phôi đ[FONT=&amp]ượ[/FONT]c k[FONT=&amp]ẹ[/FONT]p (Clamp) b[FONT=&amp]ằ[/FONT]ng tr[FONT=&amp]ụ[/FONT]c quay B.

[FONT=&amp]Đi[/FONT][FONT=&amp]ề[/FONT][FONT=&amp]u ki[/FONT][FONT=&amp]ệ[/FONT][FONT=&amp]n đ[/FONT][FONT=&amp]ể[/FONT][FONT=&amp] gia công đ[/FONT][FONT=&amp]ượ[/FONT][FONT=&amp]c là m[/FONT][FONT=&amp]ặ[/FONT][FONT=&amp]t c[/FONT][FONT=&amp]ủ[/FONT][FONT=&amp]a đá mài luôn ti[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]p xúc v[/FONT][FONT=&amp]ớ[/FONT][FONT=&amp]i m[/FONT][FONT=&amp]ặ[/FONT][FONT=&amp]t 1, ho[/FONT][FONT=&amp]ặ[/FONT][FONT=&amp]c cung 1.[/FONT]

Mình c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n gia công m[FONT=&amp]ặ[/FONT]t 1. và Cung 1 nh[FONT=&amp]ư[/FONT] trong hình v[FONT=&amp]ẽ[/FONT].
M[FONT=&amp]ặ[/FONT]t 1 thì khá d[FONT=&amp]ễ[/FONT] mình dùng nh[FONT=&amp]ư[/FONT] sau:
Mat 1:
G01 X(R) B0.0;
(Thoat)
G00 G0 X(1.5R)
Cung 1:
Mình hi[FONT=&amp]ệ[/FONT]n t[FONT=&amp]ạ[/FONT]i chia nh[FONT=&amp]ỏ[/FONT] cung này và tính giá tr[FONT=&amp]ị[/FONT] c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a B(t[FONT=&amp]ừ[/FONT] 0 đ[FONT=&amp]ế[/FONT]n 120), và X t[FONT=&amp]ươ[/FONT]ng [FONT=&amp]ứ[/FONT]ng.

Nh[FONT=&amp]ư[/FONT]ng theo cách này, đ[FONT=&amp]ể[/FONT] đ[FONT=&amp]ạ[/FONT]t đ[FONT=&amp]ộ[/FONT] chính xác cao mình ph[FONT=&amp]ả[/FONT]i chia r[FONT=&amp]ấ[/FONT]t nh[FONT=&amp]ỏ[/FONT] cung này, làm cho NC file tr[FONT=&amp]ở[/FONT] nên c[FONT=&amp]ồ[/FONT]ng k[FONT=&amp]ề[/FONT]nh. Mình bi[FONT=&amp]ế[/FONT]t 1 có cách khác ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] có vài dòng l[FONT=&amp]ệ[/FONT]nh nh[FONT=&amp]ư[/FONT]ng mình ko xem đ[FONT=&amp]ượ[/FONT]c file ngu[FONT=&amp]ồ[/FONT]n c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a h[FONT=&amp]ọ[/FONT].
M[FONT=&amp]ọ[/FONT]i ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i có cách nào gia công Cung 1 h[FONT=&amp]ộ[/FONT] mình không, có th[FONT=&amp]ể[/FONT] s[FONT=&amp]ử[/FONT] d[FONT=&amp]ụ[/FONT]ng G02, G03 gì đó... Do mình ko rành v[FONT=&amp]ề[/FONT] G-code nên mình ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] dùng m[FONT=&amp]ỗ[/FONT]i G01 đ[FONT=&amp]ể[/FONT] gia công.

M[FONT=&amp]ọ[/FONT]i ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] giúp mình v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i nhé. C[FONT=&amp]ả[/FONT]m [FONT=&amp]ơ[/FONT]n m[FONT=&amp]ọ[/FONT]i ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i.


 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Last edited:

hienbn

New Member
Author
Ðề: Xin mọi người chỉ giúp tạo G-code để gia công chi tiến sau trên máy mày 4 trục

Mình không biết làm sao để mọi người có thể nhìn rõ hình nữa, trên diễn đàn nhiều bạn có thể để ở chế độ zoom ảnh mà mình ko biết, ai biết chỉ mình với nhé. Cảm ơn mọi người.
 
Ðề: Xin mọi người chỉ giúp tạo G-code để gia công chi tiến sau trên máy mày 4 trục

Bạn có thể dùng MACRO để lập trình gia công hình tròn tại đỉnh tam giác. Chắc chỉ cần vài dòng thôi :D
 

hienbn

New Member
Author
Ðề: Xin mọi người chỉ giúp tạo G-code để gia công chi tiến sau trên máy mày 4 trục

Cảm ơn bác hieupm37. Bác có thể chỉ rõ thêm 1 chút ko ạ?
Nhưng nếu bình thường trên mặt X,Y thì chỉ dùng G02 X Y R F.
Nhưng ở đây là trên mặt phẳng XZ. Nhưng máy em ko có trục Z.
Thay vào đó nó có 1 trục quay để kẹp phôi trục quay B.
Nên để gia công cung tròn tại đỉnh của tam giác em chỉ được sử dụng 2 trục <X,B>.
Liệu có thể sử dụng G02 X..B..R..F.. Không ạ? Và quy tắc tính điểm đầu điểm cuối để nọi suy trong lệnh G02 như thế nào. mọi người cho ý kiến với. Đang cần quá, search và đọc tài liệu cả ngày mà chưa tìm được lời giải. Cảm ơn mọi người.
 
Ðề: Xin mọi người chỉ giúp tạo G-code để gia công chi tiến sau trên máy mày 4 trục

Theo mình thì nếu chỉ có X và B thì ko xử dụng đc G02 trong trường hợp của bạn, chỉ có thể dùng G00 và G01 thôi.
Hiện tại bạn đã nội suy rồi, tuy nhiên theo cách này thì file sẽ lớn như bạn đã nói. Lập trình bằng MACRO sẽ giúp code của bạn ngắn và gọn hơn. Bạn tìm hiểu thêm về lập trình MACRO thì sẽ hiểu ngay.
 
Top