Xin phần mềm imold for solidworks

Author
Cụ nào có phần mềm imold cho solidwork cho e xin với, tìm trên mạng mãi chỉ có bản imold V13 SP4 trở xuống và cho solid 2017, e muốn tìm bản imold V13 SP5 cho solid 2018 hoặc cao hơn là imold V14. Vậy ai có cho em xin với, em cám ơn nhiều ạ
 
Top