xin sách thiết kế đúc và kỹ thuật đúc(sách viết cho công nhân kỹ thuật )

Bạn xin sách đúc cái gì vây.đúc kiêm loại a

đúc kiêm loại??? là gì vậy bạn, viết đúng Tiếng việt đi.
 
Last edited by a moderator:
Top