Xin thông tin hướng dãn đăng kí sở hữu trí tuệ

patent

New Member
Ðề: Xin thông tin hướng dãn đăng kí sở hữu trí tuệ

Chào binleo:

Để mình có thể tư vấn chính xác, bạn có thể mô tả kĩ hơn đối tượng hay sản phẩm bạn cần đăng kí bảo hộ là gì được không? Để được hỗ trợ trực tiếp, bạn contact với mình theo thông tin dưới đây nhé:

Nguyen Hoa Binh
Partner, Patent Attorney
DAITIN & ASSOCIATES CO., LTD.
(IP Agent in Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar)
Office 1: No. 12A4, Ly Nam De Str., Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Office 2: No. 19 Hoang Dieu Str., District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-4-6270 0022; Fax: +84-4-6270 0020; Mob: +84 9633 7 4499
Email: binh@daitin.com.vn
 
Lượt thích: Nova

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
Ðề: Xin thông tin hướng dãn đăng kí sở hữu trí tuệ

Chào binleo:

Để mình có thể tư vấn chính xác, bạn có thể mô tả kĩ hơn đối tượng hay sản phẩm bạn cần đăng kí bảo hộ là gì được không? Để được hỗ trợ trực tiếp, bạn contact với mình theo thông tin dưới đây nhé:

Nguyen Hoa Binh
Partner, Patent Attorney
DAITIN & ASSOCIATES CO., LTD.
(IP Agent in Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar)
Office 1: No. 12A4, Ly Nam De Str., Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Office 2: No. 19 Hoang Dieu Str., District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-4-6270 0022; Fax: +84-4-6270 0020; Mob: +84 9633 7 4499
Email: binh@daitin.com.vn
MES LAB cũng đang sử dụng dịch vụ của Đại Tín. Rất chất lượng.
 
Top