Xin hỏi Xuất ra tọa độ có R thay I,J trong mastercamx7

Ðề: Xuất ra tọa độ có R thay I,J trong mastercamx7

Viết cho đủ 50 ký tự
https://www.youtube.com/watch?v=-
 
Top