Xin hỏi Ý nghĩa thông số trên mặt hộp chíp phay Lamina

Ðề: Ý nghĩa thông số trên mặt hộp chíp phay Lamina

Là lượng chạy dao răng đó bạn, tính theo đơn vị mm/răng (trên dao gắn mảnh thì 1 răng là 1 chip)
VD: Nếu bạn chạy con dao với vòng quay n=1200 rpm, F=800mm/p, và nó gắn được 5 chip thì lượng chạy dao răng= F/(5*n)

Từ lượng chạy dao răng cho trước có thể tính ngược lại để tìm Feedrate (F) bàn máy.
 
Top