complex

  1. minhphuong167

    Thực hiện Unit chi tiết phức tạp với Space-E

    Thông thường, để thực hiện lệnh Unit trong solid là khá đơn giản. Tuy nhiên với những yêu cầu phức tạp hơn như khi vừa unit, vừa subtract để thực hiện kết hợp các chi tiết phức tạp theo ý muốn thì đôi khi phải mất khá nhiều công đoạn thực hiện. Ví dụ như ở đây có 1 chi tiết 3D Làm sao để...
Top