CAD CAM

Thảo luận về CAD CAM & các phần mềm phổ biến

Chủ đề chung CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM không phân biệt phần mềm
Chủ đề
287
Thảo luận
1.663
Chủ đề
287
Thảo luận
1.663

ZWCAD & ZW3D

Thảo luận về ZWCAD & ZW3D
Chủ đề
121
Thảo luận
322
Chủ đề
121
Thảo luận
322

VISI | WorkNC

Khu vực thảo luận về VISI và WorkNC
Chủ đề
16
Thảo luận
54
Chủ đề
16
Thảo luận
54

[Share] SolidWorks

Nơi thảo luận về SolidWorks
Chủ đề
1.556
Thảo luận
12.599
Chủ đề
1.556
Thảo luận
12.599

[Share] Pro Engineer | Creo

Thảo luận về phần mềm Pro/Engineer của PTC
Chủ đề
1.747
Thảo luận
11.037
Chủ đề
1.747
Thảo luận
11.037

[Share] Dassault DELMIA

Chủ đề
2
Thảo luận
3
Chủ đề
2
Thảo luận
3

[Share] Dassault CATIA

Thảo luận về phần mềm CATIA của DS
Chủ đề
670
Thảo luận
5.415
Chủ đề
670
Thảo luận
5.415

[Share] Unigraphics | NX

Thảo luận về Unigraphics | NX
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
  • tuanminhk14.utehy

[Share] AutoCAD & Inventor

Nơi thảo luận về AutoCAD và Inventor của Autodesk
Chủ đề
952
Thảo luận
5.961
Chủ đề
952
Thảo luận
5.961

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.214
Thảo luận
7.684
Chủ đề
1.214
Thảo luận
7.684

ESPIRIT | NCSimul

Thảo luận về Espirit và NCSimul
Chủ đề
5
Thảo luận
14
Chủ đề
5
Thảo luận
14

Phần mềm CAD/CAM khác

Các phần mềm còn lại về CAD/CAM
Chủ đề
22
Thảo luận
966
Chủ đề
22
Thảo luận
966
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
126
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
292
L
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
677
letinh
A
Lượt thảo luận
57
Lượt xem
36.462
M
2
Lượt thảo luận
22
Lượt xem
18.579
Thanhlong0294
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
873
Top