CAD CAM

Thảo luận về CAD CAM & các phần mềm phổ biến

Chủ đề chung CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM không phân biệt phần mềm
Chủ đề
282
Thảo luận
1.655
Chủ đề
282
Thảo luận
1.655

VISI | WorkNC

Khu vực thảo luận về VISI và WorkNC
Chủ đề
14
Thảo luận
51
Chủ đề
14
Thảo luận
51

ZWCAD & ZW3D

Thảo luận về ZWCAD & ZW3D
Chủ đề
33
Thảo luận
177
Chủ đề
33
Thảo luận
177

SolidWorks

Nơi thảo luận về SolidWorks
Chủ đề
1.536
Thảo luận
12.536
Chủ đề
1.536
Thảo luận
12.536

Pro Engineer | Creo

Thảo luận về phần mềm Pro/Engineer của PTC
Chủ đề
1.746
Thảo luận
11.036
Chủ đề
1.746
Thảo luận
11.036
  • Quy Hong

Dassault DELMIA

Chủ đề
2
Thảo luận
3
Chủ đề
2
Thảo luận
3

Dassault CATIA

Thảo luận về phần mềm CATIA của DS
Chủ đề
667
Thảo luận
5.408
Chủ đề
667
Thảo luận
5.408

Unigraphics | NX

Thảo luận về Unigraphics | NX
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
  • tuanminhk14.utehy

AutoCAD & Inventor

Nơi thảo luận về AutoCAD và Inventor của Autodesk
Chủ đề
948
Thảo luận
5.953
Chủ đề
948
Thảo luận
5.953

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.210
Thảo luận
7.678
Chủ đề
1.210
Thảo luận
7.678

ESPIRIT | NCSimul

Thảo luận về Espirit và NCSimul
Chủ đề
4
Thảo luận
11
Chủ đề
4
Thảo luận
11

Phần mềm CAD/CAM khác

Các phần mềm còn lại về CAD/CAM
Chủ đề
22
Thảo luận
966
Chủ đề
22
Thảo luận
966
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
79
L
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
503
letinh
A
Lượt thảo luận
57
Lượt xem
35.589
M
2
Lượt thảo luận
22
Lượt xem
17.937
Thanhlong0294
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
666
Lượt thảo luận
9
Lượt xem
3.201
vuachu0t
N
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
275
Top