CAD CAM

Thảo luận về CAD CAM & các phần mềm phổ biến

Chủ đề chung CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM không phân biệt phần mềm
Chủ đề
285
Thảo luận
1.661
Chủ đề
285
Thảo luận
1.661

ZWCAD & ZW3D

Thảo luận về ZWCAD & ZW3D
Chủ đề
66
Thảo luận
264
Chủ đề
66
Thảo luận
264

VISI | WorkNC

Khu vực thảo luận về VISI và WorkNC
Chủ đề
16
Thảo luận
54
Chủ đề
16
Thảo luận
54

[Share] SolidWorks

Nơi thảo luận về SolidWorks
Chủ đề
1.544
Thảo luận
12.571
Chủ đề
1.544
Thảo luận
12.571

[Share] Pro Engineer | Creo

Thảo luận về phần mềm Pro/Engineer của PTC
Chủ đề
1.747
Thảo luận
11.037
Chủ đề
1.747
Thảo luận
11.037

[Share] Dassault DELMIA

Chủ đề
2
Thảo luận
3
Chủ đề
2
Thảo luận
3

[Share] Dassault CATIA

Thảo luận về phần mềm CATIA của DS
Chủ đề
670
Thảo luận
5.414
Chủ đề
670
Thảo luận
5.414

[Share] Unigraphics | NX

Thảo luận về Unigraphics | NX
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
  • tuanminhk14.utehy

[Share] Draftsight

Chủ đề
4
Thảo luận
9
Chủ đề
4
Thảo luận
9

[Share] AutoCAD & Inventor

Nơi thảo luận về AutoCAD và Inventor của Autodesk
Chủ đề
950
Thảo luận
5.958
Chủ đề
950
Thảo luận
5.958

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.211
Thảo luận
7.681
Chủ đề
1.211
Thảo luận
7.681

ESPIRIT | NCSimul

Thảo luận về Espirit và NCSimul
Chủ đề
5
Thảo luận
14
Chủ đề
5
Thảo luận
14

Phần mềm CAD/CAM khác

Các phần mềm còn lại về CAD/CAM
Chủ đề
22
Thảo luận
966
Chủ đề
22
Thảo luận
966
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
182
L
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
574
letinh
A
Lượt thảo luận
57
Lượt xem
35.990
M
2
Lượt thảo luận
22
Lượt xem
18.219
Thanhlong0294
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
763
Lượt thảo luận
9
Lượt xem
3.421
vuachu0t
N
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
353
Top