CAD CAM

Thảo luận về CAD CAM & các phần mềm phổ biến

Chủ đề chung CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM không phân biệt phần mềm
Chủ đề
289
Thảo luận
1.665
Chủ đề
289
Thảo luận
1.665

ZWCAD & ZW3D

Thảo luận về ZWCAD & ZW3D
Chủ đề
142
Thảo luận
342
Chủ đề
142
Thảo luận
342

VISI | WorkNC

Khu vực thảo luận về VISI và WorkNC
Chủ đề
16
Thảo luận
54
Chủ đề
16
Thảo luận
54

SolidWorks

Nơi thảo luận về SolidWorks
Chủ đề
1.565
Thảo luận
12.611
Chủ đề
1.565
Thảo luận
12.611

Pro Engineer | Creo

Thảo luận về phần mềm Pro/Engineer của PTC
Chủ đề
1.747
Thảo luận
11.037
Chủ đề
1.747
Thảo luận
11.037

Dassault DELMIA

Chủ đề
2
Thảo luận
3
Chủ đề
2
Thảo luận
3

Dassault CATIA

Thảo luận về phần mềm CATIA của DS
Chủ đề
668
Thảo luận
5.410
Chủ đề
668
Thảo luận
5.410

Unigraphics | NX

Thảo luận về Unigraphics | NX
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
  • tuanminhk14.utehy

Draftsight

Chủ đề
6
Thảo luận
11
Chủ đề
6
Thảo luận
11

AutoCAD & Inventor

Nơi thảo luận về AutoCAD và Inventor của Autodesk
Chủ đề
952
Thảo luận
5.961
Chủ đề
952
Thảo luận
5.961

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.213
Thảo luận
7.678
Chủ đề
1.213
Thảo luận
7.678

ESPIRIT | NCSimul

Thảo luận về Espirit và NCSimul
Chủ đề
5
Thảo luận
14
Chủ đề
5
Thảo luận
14

Phần mềm CAD/CAM khác

Các phần mềm còn lại về CAD/CAM
Chủ đề
25
Thảo luận
969
Chủ đề
25
Thảo luận
969
Q
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
695
quakka
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
1.030
L
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
479
Lê Đồng
K
Lượt thảo luận
9
Lượt xem
3.348
Hoang Chien
T
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
609
Thanh Hoài
K
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
701
kiennv01
B
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
897
Bui Chien
T
Lượt thảo luận
3
Lượt xem
2.397
Top