CAD CAM

Thảo luận về CAD CAM & các phần mềm phổ biến

Chủ đề chung CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM không phân biệt phần mềm
Chủ đề
286
Thảo luận
1.662
Chủ đề
286
Thảo luận
1.662

ZWCAD & ZW3D

Thảo luận về ZWCAD & ZW3D
Chủ đề
100
Thảo luận
301
Chủ đề
100
Thảo luận
301

VISI | WorkNC

Khu vực thảo luận về VISI và WorkNC
Chủ đề
16
Thảo luận
54
Chủ đề
16
Thảo luận
54

[Share] SolidWorks

Nơi thảo luận về SolidWorks
Chủ đề
1.554
Thảo luận
12.596
Chủ đề
1.554
Thảo luận
12.596

[Share] Pro Engineer | Creo

Thảo luận về phần mềm Pro/Engineer của PTC
Chủ đề
1.747
Thảo luận
11.037
Chủ đề
1.747
Thảo luận
11.037

[Share] Dassault DELMIA

Chủ đề
2
Thảo luận
3
Chủ đề
2
Thảo luận
3

[Share] Dassault CATIA

Thảo luận về phần mềm CATIA của DS
Chủ đề
670
Thảo luận
5.415
Chủ đề
670
Thảo luận
5.415

[Share] Unigraphics | NX

Thảo luận về Unigraphics | NX
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
  • tuanminhk14.utehy

[Share] AutoCAD & Inventor

Nơi thảo luận về AutoCAD và Inventor của Autodesk
Chủ đề
951
Thảo luận
5.960
Chủ đề
951
Thảo luận
5.960

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.214
Thảo luận
7.684
Chủ đề
1.214
Thảo luận
7.684

ESPIRIT | NCSimul

Thảo luận về Espirit và NCSimul
Chủ đề
5
Thảo luận
14
Chủ đề
5
Thảo luận
14

Phần mềm CAD/CAM khác

Các phần mềm còn lại về CAD/CAM
Chủ đề
22
Thảo luận
966
Chủ đề
22
Thảo luận
966
K
Lượt thảo luận
9
Lượt xem
3.008
Hoang Chien
T
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
537
Thanh Hoài
K
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
622
kiennv01
B
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
815
Bui Chien
T
Lượt thảo luận
3
Lượt xem
2.249
Lượt thảo luận
17
Lượt xem
1.210
Lượt thảo luận
3
Lượt xem
3.346
H
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
511
T
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
1.048
ttnhung123
Top