CAD CAM

Thảo luận về CAD CAM & các phần mềm phổ biến

Chủ đề chung CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM không phân biệt phần mềm
Chủ đề
284
Thảo luận
1.658
Chủ đề
284
Thảo luận
1.658

VISI | WorkNC

Khu vực thảo luận về VISI và WorkNC
Chủ đề
16
Thảo luận
54
Chủ đề
16
Thảo luận
54

[Share] SolidWorks

Nơi thảo luận về SolidWorks
Chủ đề
1.541
Thảo luận
12.555
Chủ đề
1.541
Thảo luận
12.555

[Share] Pro Engineer | Creo

Thảo luận về phần mềm Pro/Engineer của PTC
Chủ đề
1.747
Thảo luận
11.037
Chủ đề
1.747
Thảo luận
11.037

[Share] Dassault DELMIA

Chủ đề
2
Thảo luận
3
Chủ đề
2
Thảo luận
3

[Share] Dassault CATIA

Thảo luận về phần mềm CATIA của DS
Chủ đề
670
Thảo luận
5.414
Chủ đề
670
Thảo luận
5.414

[Share] Unigraphics | NX

Thảo luận về Unigraphics | NX
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
  • tuanminhk14.utehy

[Share] Draftsight

Chủ đề
4
Thảo luận
9
Chủ đề
4
Thảo luận
9

[Share] AutoCAD & Inventor

Nơi thảo luận về AutoCAD và Inventor của Autodesk
Chủ đề
949
Thảo luận
5.956
Chủ đề
949
Thảo luận
5.956

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.210
Thảo luận
7.678
Chủ đề
1.210
Thảo luận
7.678

ESPIRIT | NCSimul

Thảo luận về Espirit và NCSimul
Chủ đề
5
Thảo luận
14
Chủ đề
5
Thảo luận
14

Phần mềm CAD/CAM khác

Các phần mềm còn lại về CAD/CAM
Chủ đề
22
Thảo luận
966
Chủ đề
22
Thảo luận
966
S
Lượt thảo luận
29
Lượt xem
30.983
V
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
626
Võ vũ
D
Lượt thảo luận
16
Lượt xem
2.645
Duy Hoàng
T
Lượt thảo luận
8
Lượt xem
3.334
ttnhung123
J
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
834
Jerry
S
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
2.447
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
3.848
hungcnc
N
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
412
H
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
330
hieu_mc_bt
P
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
1.883
HuuLe
P
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
374
phuc_007200
B
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
499
Boyvantnut
A
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
4.813
trananhck92
C
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
385
CADCAMTOP
L
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
5.130
thaonguyen87
V
Lượt thảo luận
10
Lượt xem
7.489
thaonguyen87
C
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
537
Chanhbinh
Top