Thiết lập Vericut dừng khi Feedrate thay đổi

Author
Nhờ các cao thủ Vericut hỗ trợ giùm ạ.
Em có chương trình NC và muốn Vericut dừng lại mỗi khi Feedrate (F) thay đổi thì làm sao ạ?
Ví dụ: Muốn dừng lại khi các F thay đổi F2075, F2275, F2540, F20000
upload_2019-7-16_15-18-19.png

Trong Animation Controls thì em không thấy cái option nào cho phép dừng được như vậy.

upload_2019-7-16_15-17-32.png
 
Top