Tech Series (TS)

Chuỗi sự kiện Tech Series tổ chức triển lãm công nghệ, chia sẻ kiến thức, kết nối các giải pháp công nghệ trong ngành sản xuất công nghiệp

Tech Series No. 3

Water Solution 2024, Ngành nước tại Việt Nam
Chủ đề
12
Thảo luận
12
Chủ đề
12
Thảo luận
12

About Tech Series

Chủ đề
3
Thảo luận
3
Chủ đề
3
Thảo luận
3

Tech Series Mag

Tech Series Magazine by team MES LAB + Nova & Co.
Chủ đề
1
Thảo luận
1
Chủ đề
1
Thảo luận
1
Top