Event (Ngành công nghiệp)

Các sự kiện tiêu biểu của MES LAB và ngành công nghiệp

MTA Vietnam / MTA Hanoi

Ngành Gia công, chế tạo, máy công cụ,...
Chủ đề
11
Thảo luận
29
Chủ đề
11
Thảo luận
29

Mining Vietnam

Ngành Mỏ và Khai khoáng
Chủ đề
8
Thảo luận
13
Chủ đề
8
Thảo luận
13

Propak & Plastic Rubber

Ngành bao bì, đóng gói, Nhựa và Cao su
Chủ đề
10
Thảo luận
40
Chủ đề
10
Thảo luận
40

FHV & FHH

Ngành thực phẩm, lưu trú
Chủ đề
2
Thảo luận
2
Chủ đề
2
Thảo luận
2

Vietwater

Ngành Nước & Môi trường
Chủ đề
2
Thảo luận
17
Chủ đề
2
Thảo luận
17

Ngành khác

Các ngành khác (gộp chung)
Chủ đề
8
Thảo luận
8
Chủ đề
8
Thảo luận
8
Top