OpenPD: Ứng dụng & Dự án

Phát triển sản phẩm (R&D Dân dụng)

Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng, thiết kế giá trị sản phẩm (CVP), chiến lược & danh mục sản phẩm, hoạch định sản phẩm - portfolio - platform, xây dựng concept, prototype sản phẩm, kinh tế học sản phẩm, quản lý dự án,...
Chủ đề
24
Thảo luận
172
Chủ đề
24
Thảo luận
172

Đổi mới & Giải pháp (R&D Công nghiệp)

Đổi mới sản xuất với Design Thinking, Phát triển giải pháp công nghiệp lấy khách hàng làm trọng tâm, quản lý dự án R&D công nghiệp, các kỹ thuật và quy trình triển khai
Chủ đề
4
Thảo luận
6
Chủ đề
4
Thảo luận
6

IP, Hợp tác & Phát triển công nghệ

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ, patent, nghiên cứu chuyên sâu tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp Việt Nam
Chủ đề
1
Thảo luận
3
Chủ đề
1
Thảo luận
3
Top