Phát triển sản phẩm (R&D Dân dụng)

Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng, thiết kế giá trị sản phẩm (CVP), chiến lược & danh mục sản phẩm, hoạch định sản phẩm - portfolio - platform, xây dựng concept, prototype sản phẩm, kinh tế học sản phẩm, quản lý dự án,...

Chiến lược & kế hoạch sản phẩm

Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

Nghiên cứu Thị trường & Khách hàng

Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

CVP & Xây dựng bài toán sản phẩm

Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

Phát triển Ý tưởng & Concept

Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

Hạch toán Kinh tế & Dự án

Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

Kỹ thuật tối ưu thiết kế sản phẩm

Các kỹ thuật tối ưu thiết kế DFMA & DFX giúp giảm thời gian, chi phí sản xuất & tăng chất lượng sản phẩm, thiết kế thân thiện với môi trường, mang tính bền vững
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

Thiết kế Dịch vụ và Trải nghiệm

Design các hệ thống phi vật lý dùng Design Thinking, CVP và các cách tiếp cận khác
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có
Top