Chia sẻ Full Video 6 chương "Cẩm nang Phát triển sản phẩm 2015"

Nova

MES LAB Founder
Author
Dear các bạn,

Mình share links 6 videos ứng với 6 chương của "Cẩm nang Phát triển sản phẩm 2015"
Đây là tài liệu để tìm hiểu về Phát triển sản phẩm một cách cơ bản, dễ hiểu.
***​
Nếu loạt video này đáp ứng được nội dung các bạn cần dùng > mình sẽ căn cứ vào phản hồi để thu video và share tiếp về Cẩm nang Phát triển sản phẩm bản 2020 kèm theo những kinh nghiệm mới nhất mình thực tế trải qua.

Cảm ơn các bạn.

1. Chương 1: Tổng quan về Phát triển sản phẩm -
2. Chương 2: Đồng cảm với Khách hàng -
3. Chương 3: Xác lập bài toán Phát triển sản phẩm -
4. Chương 4: Phát triển Ý tưởng và Concept -
5. Chương 5: Tạo mẫu sản phẩm -
6. Chương 6: - Thử nghiệm và tinh chỉnh sản phẩm -

***

1672209129926.png
 


Top