OpenPD: Tài liệu & Bài giảng

Tài liệu, bài giảng chia sẻ trong chương trình OpenPD

OpenPD: Sách MES LAB

Các chương sách biên soạn và chia sẻ chính thức bởi MES LAB Innovation
Chủ đề
2
Thảo luận
13
Chủ đề
2
Thảo luận
13

OpenPD: Bài giảng & Tài liệu

File bài giảng, tài liệu, báo cáo, videos,...Tutorials và các tài liệu khác
Chủ đề
7
Thảo luận
9
Chủ đề
7
Thảo luận
9

OpenPD Updates

Dự án chia sẻ cộng đồng FREE và MỞ về tài liệu, bài giảng, khung thực hành, biểu mẫu, cases,...Thiết kế, Phát triển sản phẩm, R&D,...
Chủ đề
2
Thảo luận
4
Chủ đề
2
Thảo luận
4

[In Review] Other Downloads

Tài liệu chia sẻ từ nhiều nguồn ngoài MES LAB. Kiểm tra để chắc chắn quyền chia sẻ.
Chủ đề
100
Thảo luận
111
Chủ đề
100
Thảo luận
111
Top