Space-E tạo thư viện Slide cho thiết kế khuôn

Author
Thông thường, khi thiết kế khuôn thường phải thiết kế Slide theo khuôn đó. Công việc này có khi làm tăng thời gian thiết kế khuôn.
Với một số thư viện từ các hãng lớn, khi muốn sử dụng người thiết kế phải lựa theo những thư viện thiết kế đã có sẵn này. Mặt khác, đôi khi không free mà phải mất phí để sử dụng thư viện này.
Với Space-E cho phép tạo những thư việc chi tiết như Slide, chốt Pin, kênh dẫn ... kèm theo những tham số cơ sở. Khi cần sử dụng chỉ cần lấy chi tiết từ thư viện thiết kế, thay đổi thông số sao cho phù hợp với thiết kế.
Như vậy:
- Sử dụng được nhiều lần không cần thiết kế lại.
- Thư viện có thể bổ sung thay đổi theo yêu cầu.
- Không mất phí.

Như dưới đây mình có một Slide đã thiết kế mẫu. Bao gồm:
- SLIDE
- GUIDE_RAIL
- AGIN.
upload_2019-7-10_16-41-59.png

Bảng tham số đã thiết lập.:
upload_2019-7-10_16-43-10.png

Thay đổi thông số sẽ cho ra một bộ SLIDE mới
upload_2019-7-10_16-45-37.png

Dưới đây là video tham khảo
 
Top