CAD CAM

Thảo luận về CAD CAM & các phần mềm phổ biến

Chủ đề chung CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM không phân biệt phần mềm
Chủ đề
290
Thảo luận
1.666
Chủ đề
290
Thảo luận
1.666

ZWCAD & ZW3D

Thảo luận về ZWCAD & ZW3D
Chủ đề
146
Thảo luận
346
Chủ đề
146
Thảo luận
346

VISI | WorkNC

Khu vực thảo luận về VISI và WorkNC
Chủ đề
16
Thảo luận
54
Chủ đề
16
Thảo luận
54

SolidWorks

Nơi thảo luận về SolidWorks
Chủ đề
1.566
Thảo luận
12.604
Chủ đề
1.566
Thảo luận
12.604

Pro Engineer | Creo

Thảo luận về phần mềm Pro/Engineer của PTC
Chủ đề
1.749
Thảo luận
11.034
Chủ đề
1.749
Thảo luận
11.034

Dassault DELMIA

Chủ đề
2
Thảo luận
3
Chủ đề
2
Thảo luận
3

Dassault CATIA

Thảo luận về phần mềm CATIA của DS
Chủ đề
668
Thảo luận
5.407
Chủ đề
668
Thảo luận
5.407

Unigraphics | NX

Thảo luận về Unigraphics | NX
Chủ đề
581
Thảo luận
3.529
Chủ đề
581
Thảo luận
3.529

Draftsight

Chủ đề
6
Thảo luận
11
Chủ đề
6
Thảo luận
11

AutoCAD & Inventor

Nơi thảo luận về AutoCAD và Inventor của Autodesk
Chủ đề
952
Thảo luận
5.960
Chủ đề
952
Thảo luận
5.960

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.213
Thảo luận
7.677
Chủ đề
1.213
Thảo luận
7.677

ESPIRIT | NCSimul

Thảo luận về Espirit và NCSimul
Chủ đề
5
Thảo luận
14
Chủ đề
5
Thảo luận
14

Phần mềm CAD/CAM khác

Các phần mềm còn lại về CAD/CAM
Chủ đề
25
Thảo luận
969
Chủ đề
25
Thảo luận
969
S
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
2.588
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
4.121
hungcnc
N
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
532
H
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
460
hieu_mc_bt
P
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
2.031
HuuLe
P
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
478
phuc_007200
B
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
625
Boyvantnut
A
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
4.968
trananhck92
C
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
505
CADCAMTOP
L
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
5.396
thaonguyen87
V
Lượt thảo luận
10
Lượt xem
7.677
thaonguyen87
C
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
642
Chanhbinh
H
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
515
HANHTHUY
N
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
3.914
dangthucbn
T
Lượt thảo luận
19
Lượt xem
15.394
dangthucbn
N
Lượt thảo luận
4
Lượt xem
5.092
dangthucbn
J
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
37.726
Khoa Dang
Top