Thực hiện Unit chi tiết phức tạp với Space-E

Author
Thông thường, để thực hiện lệnh Unit trong solid là khá đơn giản. Tuy nhiên với những yêu cầu phức tạp hơn như khi vừa unit, vừa subtract để thực hiện kết hợp các chi tiết phức tạp theo ý muốn thì đôi khi phải mất khá nhiều công đoạn thực hiện.
Ví dụ như ở đây có 1 chi tiết 3D
upload_2019-12-10_13-21-3.png

upload_2019-12-10_13-22-52.png

Làm sao để kết hợp chi tiết 3D (màu cam) với tấm (màu xanh) để có được kết quả:
upload_2019-12-10_13-24-51.png

Như trên hình trên, việc unit 2 chi tiết này nhanh chóng sẽ giảm thời gian đáng kể như tạo những cánh sản phẩm.

Công việc trên cũng có thể sử dụng bằng những câu lệnh unit, subtruct, ... để cắt và giữ lại từng thành phần.
Với Space-E, có thể sử dụng chức năng "Unite Portion" cho phép thực hiện trong 1 lần duy nhất để có kết quả.
1. Lựa chọn 2 chi tiết cần Unite.
upload_2019-12-10_13-29-14.png

2. Chỉ ra vị trí đường bao cắt (Đường màu đỏ)
upload_2019-12-10_13-31-2.png

3. Thực hiện Complex Unite để có kết quả.
upload_2019-12-10_13-32-36.png

Link video:
 
Top